Zmiany w Kodeksie cywilnym ważne dla przedsiębiorców

28.08.2015 09:00 (aktualizacja: )

Nowelizacja Kodeksu cywilnego wprowadzi szereg zmian w polskim systemie prawnym, których celem jest uproszczenie i usprawnienie obrotu prawnego i biznesowego. Najważniejsza z nich to nowa definicja dokumentu i konsekwencje tej zmiany.

Nowa forma dokumentowa i inne zmiany w Kodeksie cywilnym

Źródło: East News

Dnia 31 lipca 2015 r. Prezydent podpisał ustawę nowelizującą Kodeks cywilny, tym samym wprowadzając szereg zmian w polskim systemie prawnym, których celem jest uproszczenie i usprawnienie obrotu prawnego i biznesowego.

Ustawa aktualnie oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw. Vacatio legis wynosi 12 miesięcy.

Omawiane regulacje wprowadzają nową definicję dokumentu i dotyczą głównie konsekwencji jakie niesie za sobą ta zmiana. Termin „dokument” oznaczać będzie „nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jego treścią”. Definicja wskazuje na dwa elementy dokumentu – informację którą niesie i wykorzystany nośnik (medium). Znowelizowana definicja dokumentu nie zakłada obowiązku podpisu. Stworzy to prawne podstawy dla uznania za zobowiązujące oświadczenia woli wyrażone przez różnorodne środki komunikacji na odległość takie jak wiadomość e-mail, nagranie video czy audio. W ten sposób ustawodawca wychodzi naprzeciw biznesowej rzeczywistości, gdzie wspomniane wyżej media coraz bardziej zyskują na znaczeniu i są powszechnie używane jako podstawowa forma komunikacji.

Co więcej ustawa wprowadza kolejną istotną zmianę – nową formę czynności prawnej tj. „w formie dokumentowej”. W konkretnych przypadkach zastąpi ona formułę „w formie pisemnej” i zniweluje obostrzenia dotyczące dokonywania czynności prawnych. Na przykład, umowę pożyczki, której wartość wynosić będzie ponad 1000 złotych będzie można zawrzeć drogą mailową.

Kolejną zmianą jest to, że strony będą mogły wybrać walutę, w której będą spłacać zobowiązania denominowane w obcej walucie. Zmiana ta da dłużnikowi możliwość wyboru waluty, w której będzie chciał spłacać zobowiązania pieniężne podlegające wykonaniu w Polsce. Ponadto jeżeli dłużnik popadnie w zwłokę co do spłaty zobowiązania wyrażonego w walucie obcej, wierzyciel będzie mógł zażądać owej spłaty w złotówkach.

Marta Wagner
aplikant adwokacki w kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI