Zmiany VAT w 2012

Piotr Szulczewski

03.01 Zmiany VAT w 2012

Piotr Szulczewski Podstawowe zasady podatku VAT z początkiem roku zostaną zachowane. Modyfikacje, tym razem - co dziwi w przypadku podatku VAT - nie są znaczące. Mimo to będą one odczuwalne w kieszeni podatnika.

Deklaracje podsumowujące VAT-UE - zmiana limitu

Od 1 stycznia 2012 r. następuje powrót do niższej wartości limitu transakcji wewnątrzwspólnotowych, po przekroczeniu którego podatnicy zobowiązani są składać deklaracje VAT-UE w systemie miesięcznym, a nie kwartalnym. Limit ponownie spada z 500 tys. zł do 250 tys. zł.

Podwyżka VAT na ubranka dziecięce

Od 1 stycznia podwyższeniu z 8% do 23% ulega podatek VAT na ubranka dziecięce, w tym na odzież i na dodatki odzieżowe dla niemowląt, w tym na obuwie dziecięce. Pisaliśmy o tym przy omawianiu kwietniowej nowelizacji ustawy o VAT.

Stawki VAT – czynności restauratorskie

Stawka VAT 23% obejmie również usługi konserwatorskie i restauratorskie oraz usługi świadczone przez różnego rodzaju instytucje gospodarki budżetowej. Zmiana precyzująca brzmienie przepisów dotknęła również zwolnień z podatku usług medycznych, w tym zakresie jednak jest to bardziej kosmetyka legislacyjna, której brak mógł jednak wpływać na kwestię ustalenia stawki VAT.

Autobusy z zagranicy - przyjeżdżają na Euro z innym VAT

Od 1 stycznia 2012 r. obowiązywać będzie szczególna zasada rozliczeń tzw. „podatnika VAT – przewozy okazjonalne” związana przede wszystkim z ułatwieniami rejestracyjnymi i ewidencyjnymi dla tego typu podmiotów.

Rejestracji dokonuje się w formie elektronicznej, w tej samej formie składa się również zeznania podatkowe - w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy. Zarejestrowani dla celów VAT w tej formie nie mają obowiązku rejestracji i posiadania numeru NIP, niemniej w miejsce tego obowiązku zmuszeni są przechowywać w autokarze, w czasie jazdy po terytorium kraju – kopię potwierdzenia rejestracji jako podatnik VAT czynny.

Procedurę stosować mogą świadczący wyłącznie usługi międzynarodowego przewozu drogowego, polegającego na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium Polski. Podatnik nie może być zarejestrowany na terytorium kraju, ani posiadać w Polsce siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności. Procedurę stosują bowiem wyłącznie niekorzystający z możliwości odliczania podatku naliczonego, otrzymania zwrotu tego podatku lub zwrotu różnicy podatku w Polsce.

Co więcej, dla celów zapłaty podatku VAT, przeliczenia na złote podstawy opodatkowania można dokonać zgodnie z przepisami celnymi stosowanymi na potrzeby określenia wartości celnej importowanych towarów.

Należy przy tym pamiętać, że miejscem świadczenia usług transportu pasażerów jest miejsce, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości.

Okazjonalne przewozy autobusami 2012

Kasy fiskalne

W roku 2012 nie wchodzi w życie nowe rozporządzenie dotyczące zwolnień z obowiązku rejestracji czynności na kasach fiskalnych. Stosować można zatem ten sam zakres zwolnień, które miały miejsce w roku 2011. Modyfikacja polega na tym, że rozporządzenie wspominało również o podatnikach, którzy korzystali ze zwolnienia w 2010 r – część z nich kontynuowała bowiem zwolnienia rozpoczęte w 2010 r. aż do kwietnia 2011 r. Zwolnienia te w 2011 r. uległy modyfikacji i obecnie nie będą już możliwe do stosowania (chodzi m.in. o lekarzy i prawników). Obowiązywać zatem będą zasady, które weszły w życie tak naprawdę dopiero w kwietniu 2011 r.

VAT- 25, 24 czy 23%?

Zmiana stawki VAT nie będzie miała miejsca, zatem od 1 stycznia 2012 r. należy liczyć się z obciążeniem podstawową stawką podatku 23%. Stawki obniżone pozostaną na poziomie niezmienionym – 8%, 5% i 0%. W przypadku rolników ryczałtowych zwrot VAT wynosi 7%, a w przypadku taksówkarzy ryczałtowa stawka VAT to 4%.

Piotr Szulczewski
Bankier.pl