Zmiany dla podpisu kwalifikowanego w nowym środowisku JPK

Ministerstwo Finansów poinformowało o warunkach, jakie musi spełniać podpis kwalifikowany w nowym środowisku JPK.

» Zaktualizowane środowisko testowe JPK od 28 maja

MF informuje, że w udostępnionym środowisku testowym i wdrażanym obecnie środowisku produkcyjnym do wysyłki JPK (jednolitych plików kontrolnych):

  • w przypadku podpisu kwalifikowanego wydanego przez polskie centrum certyfikacji,
  • do prawidłowej weryfikacji podpisu JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M i JPK_V7K),

- certyfikat powinien zawierać PESEL lub NIP właściciela podpisu.

» MF przesuwa nowy JPK_VAT na 1 października 2020 r.

Podpisanie JPK podpisem kwalifikowanym bez PESEL lub NIP będzie skutkować zakończeniem przetwarzania dokumentu z kodem błędu 423.

Źródło: podatki.gov.pl

JPK Jednolity Plik Kontrolny