Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Zmiana wskaźników podatkowych od 1 czerwca 2020 roku

Katarzyna Sudaj 01.06.2020 09:26 (aktualizacja: )

Znaczny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2020 roku spowodował podwyższenie wielu limitów podatkowych i wskaźników ZUS obowiązujących od 1 czerwca 2020 roku przez kolejne trzy miesiące.

W komunikacie z 12 maja br. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił kwotę przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2020 roku. Wyniosło ono 5331,47 zł. To spory wzrost w porównaniu z czwartym kwartałem 2019 roku, gdy to wynagrodzenie wynosiło 5198,58 zł. 

Wyższe wynagrodzenie przeciętne za I kwartał 2020 roku, to automatycznie wyższe wynagrodzenie uczniów od 1 czerwca 2020 roku oraz zwiększenie limitów przychodów emerytów i rencistów, po przekroczeniu których pobierane świadczenia ulegają ograniczeniu lub całkowitemu zawieszeniu.

StawkaOkres
5.331,47 złI kwartał 2020 r.
5.198,58 złIV kwartał 2019 r.
4.931,59 złIII kwartał 2019 r.

Źródło: Opracowanie własne PIT.pl

Minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych

Na podstawie wynagrodzenia przeciętnego za I kwartał 2020 roku ustala się wysokość wynagrodzenia pracowników młodocianych, jakie będzie im przysługiwało od 1 czerwca 2020 roku. Wynagrodzenie uczniów jest procentową częścią wynagrodzenia przeciętnego:

  • w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 5%,
  • w drugim roku nauki - nie mniej niż 6%,
  •  w trzecim roku nauki - nie mniej niż 7%.
Wynagrodzenie uczniówObowiązuje od
I rok naukiII rok naukiIII rok nauki
266,57 zł319,89 zł373,20 zł01.06.2020
259,93 zł311,91 zł363,90 zł01.03.2020

Źródło: Opracowanie własne PIT.pl

Warto przy tym zaznaczyć, że powyższe kwoty wynagrodzeń pracowników młodocianych (uczniów) określone w oparciu o przeciętne wynagrodzenie to kwoty minimalne. Pracodawca może wypłacać uczniom wynagrodzenie wyższe, czy to w postaci wyższego wynagrodzenia zasadniczego, czy też w postaci premii uznaniowej za wyniki pracy, czy za wyniki w nauce.

Emeryci dorobią więcej

Ograniczenie emerytury

Zmiana wysokości przeciętego wynagrodzenia wpłynie również na zmianę limitów przychodów, po przekroczeniu których pobierane świadczenia przedemerytalne oraz renty ulegają zmniejszeniu lub całkowitemu zawieszeniu. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2009 nr 153 poz. 1227 z późn. zm.) zmniejszenie pobieranego świadczenia następuje po przekroczeniu 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, a zawieszenie po przekroczeniu 130% wynagrodzenia. Limity przychodów obowiązujące od 1 czerwca 2020 roku będą następujące:
 

Ograniczenie emerytury - limity
Zmniejszenie świadczeniaZawieszenie świadczeniaObowiązuje od
3.732,10 zł6.931,00 zł01.06.2020
3.639,00 zł6.758,20 zł01.03.2020

Źródło: Opracowanie własne PIT.pl