Zmiana wskaźników podatkowych od 1 czerwca 2018 roku

Iwona Maczalska

1 czerwca zmienią się niektóre wskaźniki podatkowe. Wszystko za sprawą przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które w I kwartale 2018 roku wzrosło do kwoty 4622,84 zł.

W piątek 11 maja Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2018 roku wyniosło 4622,84 zł. Wyższe wynagrodzenie przeciętne za I kwartał 2018 roku w stosunku do kwartału poprzedniego, wpłynie na wzrost wynagrodzenia pracowników młodocianych od 1 czerwca 2018 roku oraz zwiększenie limitów przychodów emerytów i rencistów, po przekroczeniu których pobierane świadczenia ulegają ograniczeniu lub całkowitemu zawieszeniu.

 

<< Minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych>>

 

Wyższe wynagrodzenie uczniów od 1 czerwca

Na podstawie wynagrodzenia przeciętnego za I kwartał 2018 roku ustala się wysokość wynagrodzenia pracowników młodocianych, jakie będzie im przysługiwało od 1 czerwca 2018 roku. Wynagrodzenie uczniów jest procentową częścią wynagrodzenia przeciętnego:

  • w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 4%,
  • w drugim roku nauki - nie mniej niż 5%,
  •  w trzecim roku nauki - nie mniej niż 6%.

 

Wynagrodzenie Obowiązuje od
I rok nauki II rok nauki III rok nauki
184,91 zł 231,14 zł 277,37 zł 01.06.2018
180,67 zł 225,83 zł 271,00 zł 01.03.2018

 

Warto przy tym zaznaczyć, że powyższe kwoty wynagrodzeń pracowników młodocianych (uczniów) określone w oparciu o przeciętne wynagrodzenie to kwoty minimalne. Pracodawca może wypłacać uczniom wynagrodzenie wyższe, czy to w postaci wyższego wynagrodzenia zasadniczego, czy też w postaci premii uznaniowej za wyniki pracy, czy za wyniki w nauce.

 

<< Ograniczenie emerytury >>

 

Nowe limity dorabiania do emerytury i renty od 1 czerwca

Zmiana wysokości przeciętego wynagrodzenia wpłynie również na zmianę limitów przychodów, po przekroczeniu których pobierane świadczenia przedemerytalne oraz renty ulegają zmniejszeniu lub całkowitemu zawieszeniu. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2009 nr 153 poz. 1227 z późn. zm.) zmniejszenie pobieranego świadczenia następuje po przekroczeniu 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, a zawieszenie po przekroczeniu 130% wynagrodzenia. Limity przychodów obowiązujące od 1 czerwca przedstawia poniższa tabela:
 

 

Zmniejszenie świadczenia Zawieszenie świadczenia Obowiązuje od
3.235,99 zł 6.009,69 zł 01.06.2018
3.161,68 zł 5.871,70 zł 01.03.2018

 

* podane kwoty są kwotami brutto