Zmiana wskaźników podatkowych od 1 czerwca 2018 roku

Iwona Maczalska 16.05.2018 08:20 (aktualizacja: )

1 czerwca zmienią się niektóre wskaźniki podatkowe. Wszystko za sprawą przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które w I kwartale 2018 roku wzrosło do kwoty 4622,84 zł.

W piątek 11 maja Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2018 roku wyniosło 4622,84 zł. Wyższe wynagrodzenie przeciętne za I kwartał 2018 roku w stosunku do kwartału poprzedniego, wpłynie na wzrost wynagrodzenia pracowników młodocianych od 1 czerwca 2018 roku oraz zwiększenie limitów przychodów emerytów i rencistów, po przekroczeniu których pobierane świadczenia ulegają ograniczeniu lub całkowitemu zawieszeniu.

 

<< Minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych>>

 

Wyższe wynagrodzenie uczniów od 1 czerwca

Na podstawie wynagrodzenia przeciętnego za I kwartał 2018 roku ustala się wysokość wynagrodzenia pracowników młodocianych, jakie będzie im przysługiwało od 1 czerwca 2018 roku. Wynagrodzenie uczniów jest procentową częścią wynagrodzenia przeciętnego:

  • w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 4%,
  • w drugim roku nauki - nie mniej niż 5%,
  •  w trzecim roku nauki - nie mniej niż 6%.

 

WynagrodzenieObowiązuje od
I rok naukiII rok naukiIII rok nauki
184,91 zł231,14 zł277,37 zł01.06.2018
180,67 zł225,83 zł271,00 zł01.03.2018

 

Warto przy tym zaznaczyć, że powyższe kwoty wynagrodzeń pracowników młodocianych (uczniów) określone w oparciu o przeciętne wynagrodzenie to kwoty minimalne. Pracodawca może wypłacać uczniom wynagrodzenie wyższe, czy to w postaci wyższego wynagrodzenia zasadniczego, czy też w postaci premii uznaniowej za wyniki pracy, czy za wyniki w nauce.

 

<< Ograniczenie emerytury >>

 

Nowe limity dorabiania do emerytury i renty od 1 czerwca

Zmiana wysokości przeciętego wynagrodzenia wpłynie również na zmianę limitów przychodów, po przekroczeniu których pobierane świadczenia przedemerytalne oraz renty ulegają zmniejszeniu lub całkowitemu zawieszeniu. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2009 nr 153 poz. 1227 z późn. zm.) zmniejszenie pobieranego świadczenia następuje po przekroczeniu 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, a zawieszenie po przekroczeniu 130% wynagrodzenia. Limity przychodów obowiązujące od 1 czerwca przedstawia poniższa tabela:
 

 

Zmniejszenie świadczeniaZawieszenie świadczeniaObowiązuje od
3.235,99 zł6.009,69 zł01.06.2018
3.161,68 zł5.871,70 zł01.03.2018

 

* podane kwoty są kwotami brutto