Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Zmiana wskaźników podatkowych i rachunkowych na 1 stycznia 2016 r.

Piotr Szulczewski 05.01.2016 10:00 (aktualizacja: )

Zmiana wskaźników podatkowych i rachunkowych na 1 stycznia 2016 r.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. obowiązywać zaczęły nowe limity rozliczeń podatkowych oraz nowe wartości, po przekroczeniu których dochodzi do zmian w rozliczeniach księgowych. Warto śledzić na bieżąco modyfikacje zachodzące we wskaźnikach, które stosować należy od 1 stycznia 2016 r.

 Zmiana wskaźników podatkowych i rachunkowych na 1 stycznia 2016 r.

Źródło: YAY foto

Maksymalna wysokość składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe

Wartość maksymalnej rocznej podstawy składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ustala się jako trzydziestokrotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej ustawie o prowizorium budżetowym lub ich projektach. W 2016 kwota ta jest wyższa niż w roku poprzednim (przeciętne wynagrodzenie ustalone zostało na 4055 zł). Jednocześnie limit składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe wynosi 250% powyższego wynagrodzenia.

Składki na ubezpieczenie
Emerytalne i rentoweChorobowe
OkresLimit rocznyOkresLimit miesięczny
2016121.650,00 złI-XII 201610.137,50 zł

Mały podatnik PIT i VAT

Mały podatnik - czyli podatnik spełniający warunek co do niewielkiego stosunkowo obrotu rocznego może korzystać z:

  • kasowej metody rozliczenia VAT.
  • amortyzacji jednorazowej do 50'000 euro rocznie,
  • tzw. kredytu podatkowego (PIT) przy rozpoczęciu działalności.
RokMały podatnik
20151’200’000 €5’015’000 PLN
20161’200’000 €5’092’000 PLN
RokMały podatnikMały podatnik pośrednik
20151’200’000 €5'015'000 PLN45’000 €188'000 PLN
20161’200’000 €5’092’000 PLN45’000 €191’000 PLN

Jednorazowa amortyzacja do 50 tys. euro rocznie

W ramach jednorazowej amortyzacji dopuszczalne jest szybsze, jednorazowe rozliczenie w kosztach podatkowych znacznej części nabytych środków trwałych. Przeliczenia na złote kwoty limitu dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wystąpiło zdarzenie, o którym mowa w tym przepisie, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Amortyzacja 50’000 euro
RokLimit
201550'000 euro209'000 zł
201650'000 euro212’000 zł

Uproszczona rachunkowość czy pełne księgi?

Po przekroczeniu limitu zobowiązujący do prowadzenia pełnej rachunkowości należy założyć księgi rachunkowe.

Dążąc do zachowania uproszczonej księgowości należy na bieżąco monitorować wartość sprzedaży i w razie potrzeby część transakcji odłożyć do roku następnego. Może to być opłacalne, gdyż koszt zorganizowania i prowadzenia pełnej rachunkowości może być znaczący.

Limit wg ustawyLimit w zł*Rok obrotowy
1'200’000 euro5’092’440 zł2016

Do jakiej kwoty na ryczałcie?

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jeżeli m.in.:

  • w roku poprzedzającym rok podatkowy:
    • uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150 000 euro, lub
    • uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150 000 euro,
  • rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.
 Limit*
Działalność samodzielnaDla spółki cywilnej
Podmioty rozpoczynające działalnośćBrak limituBrak limitu
Podmioty kontynuujące działalność150’000 euro**636’555 zł150’000 euro**636’555 zł

Piotr Szulczewski,
VAT.pl