Zmiana wskaźników podatkowych i rachunkowych – 30 września 2015 r.

Piotr Szulczewski 01.10.2015 09:00 (aktualizacja: )

Kurs średni euro ustalony przez NBP z 30 września wpływa na szereg wskaźników podatkowych. W roku 2015 kurs ten wynosi 4,2386 zł za 1 euro i jest wyższy od kursu z roku poprzedniego – który na 30 września 2014 r. wynosił 4,1755 zł.

Zmiana wskaźników podatkowych i rachunkowych – 30 września 2015 r.

Źródło: YAY foto

Pełna i uproszczona rachunkowość, uproszczenia dla małych i mikro jednostek w prowadzeniu ksiąg rachunkowych

Począwszy od sprawozdań finansowych sporządzonych od 1 stycznia 2016 r., podatnicy stosują kurs przeliczeniowy wykorzystywany dla celów pełnej lub uproszczonej rachunkowości, a także celem uproszczeń jako jednostki małe lub mikro nie tak jak to miało miejsce dotychczas z 30 września, lecz z 1 października.

>>> Limity podatkowe 2016 <<<

Podstawą zmiany jest art. 6 ust. 3 ustawy o zmianie ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw z dnia 23 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1333) zgodnie z którym przepis art. 3 ust. 3 ustawy o rachunkowości, w brzmieniu zmienionym (przeliczenie według kursu z 1 października, a nie 30września) ma zastosowanie po raz pierwszy do przeliczenia na walutę polską przychodów osiągniętych w 2015 r.

Kwota graniczna płatności

Dnia 1 października zmienią się również kwoty granicznej płatności, powyżej której zapłata dokonywana pomiędzy przedsiębiorcami powinna być dokonywana za pośrednictwem rachunku bankowego. Obecnie kwota ta wynosi 15’000 euro wg kursu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego transakcję. Wysokość kwoty granicznej obowiązującej od 1 października przedstawia poniższa tabela:

Kwota granicznaLimit
Miesiąc transakcjiRównowartość w zł
Październik 2015 r.63'579'00 zł15’000 euro
Wrzesień 2015 r.63'516'00 zł

*kurs euro 31 sierpnia 2015 r. - 4,2344, kurs euro z 30 września 2015 r. - 4,2386.

Kurs euro z dnia 1 października i kolejna zmiana limitów

Kurs euro z 1 października 2014 roku zmieni kolejne wskaźniki podatkowe. Zmianie ulegają limity określające małego podatnika PIT i VAT, kwotę amortyzacji jednorazowej de minimis oraz limit stosowania ryczałtu ewidencjonowanego w 2015 roku, a także wskaźniki przyjęte dla celów rachunkowości. Nowe kwoty powyższych limitów zostaną podane w czwartek 1 października.

>>> Limity podatkowe 2016

Piotr Szulczewski, PIT.pl