Zmiana wskaźników na 30 września 2013 r.

Piotr Szulczewski 30.09.2013 09:00 (aktualizacja: )

01.10 Zmiana wskaźników na 30 września 2013 r.

Piotr Szulczewski

Wskaźniki ustalane w oparciu o kurs średni euro z dnia 30 września pozwolą stwierdzić, czy podatnik w przyszłym roku będzie korzystał z uproszczonej rachunkowości, czy też będzie zmuszony wybrać pełne księgi. Zmianie ulega również kwota graniczna płatności za pośrednictwem rachunku bankowego.

Kurs średni NBP przeliczenia euro na złotówki na dzień 30 września 2013 r. wyniósł 4,2163 zł. Powyższy przelicznik stanowi podstawę ustalenia wskaźników podatkowych.

Rachunkowość pełna czy uproszczona?

Stosując kurs euro z 30 września, obliczamy limit zobowiązujący do prowadzenia pełnej rachunkowości, czyli po przekroczeniu którego należy założyć księgi rachunkowe. Limit obowiązujący w 2014 roku wzrośnie w stosunku do roku poprzedniego z 4’936’560 zł do 5’059’560 zł.

Jednostki, których przychody netto ze sprzedaży towarów, usług i operacji finansowych wynoszą niewiele mniej niż powyższa kwota, powinny ustalić średni kurs euro NBP obowiązujący 30 września danego roku, porównać kwotę limitu obliczoną przy jego zastosowaniu z obrotem od początku roku. Dążąc do zachowania uproszczonej księgowości należy na bieżąco monitorować wartość sprzedaży i w razie potrzeby część transakcji odłożyć do roku następnego.
 

Limit wg ustawy Limit w zł* Rok obrotowy

1 200 000 euro

4'936'560 zł

2013

1 200 000 euro

5'059'560 zł

2014

Kwota graniczna płatności

Od 1 października spodziewać możemy się również zmiany kwoty granicznej, powyżej której płatności dokonywane pomiędzy przedsiębiorcami powinny być przeprowadzane za pośrednictwem rachunku bankowego. Obecnie kwota ta wynosi 15’000 euro po przeliczeniu według kursu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego transakcję. Wysokość kwoty granicznej obowiązującej od najbliższego poniedziałku tj. 1 października 2013 roku przedstawia poniższa tabela:

Kwota graniczna Limit
Miesiąc transakcji Równowartość w zł
Październik 2013r. 63'244,50 zł 15'000 euro
Wrzesień 2013r.63'981 zł 15'000 euro

Podsumowując, limity uległy podwyższeniu ze względu na kurs euro.

Piotr Szulczewski

VAT.pl