Pobierz e-pity 2019

Zmiana sposobu zwrotu PIT po złożeniu deklaracji

Piotr Szulczewski 30.03.2015 10:00 (aktualizacja: )

Podatnik, który przed złożeniem deklaracji podatkowej zapomniał złożyć informację o numerze konta bankowego, obowiązku tego może dopełnić również po rocznym rozliczeniu podatkowym. Wystarczającym będzie złożenie druku ZAP-3, NIP-7 lub CEiDG-1.

Zwrot nadpłaconego podatku następuje:

  • na wskazany rachunek bankowy podatnika, płatnika lub inkasenta obowiązanego do posiadania rachunku bankowego;
  • w gotówce, jeżeli podatnik, płatnik lub inkasent nie są obowiązani do posiadania rachunku bankowego, chyba że zażądają zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy.

Natomiast nadpłata, której wysokość nie przekracza kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, podlega zwrotowi wyłącznie w kasie.


Źródło: Thinkstock

Przepisy nie wskazują, w jakim terminie należy ostatecznie wskazać formy zwrotu nadpłaconego podatku. W takim przypadku podatnik może występować w z wnioskiem o zmianę formy zwrotu do momentu, do którego organ podatkowy nie podejmie decyzji o przekazaniu nadpłaty na rachunek lub w gotówce.

Zmiana formy zwrotu (podanie numeru rachunku bankowego) możliwa jest poprzez złożenie druku:

  • ZAP-3 – w przypadku podatników nie prowadzących działalności gospodarczej,
  • NIP-7 – w przypadku prowadzących działalność gospodarczą, niebędących przedsiębiorcami,
  • CEiDG-1 – w przypadku zakładających działalność lub aktualizujących te dane.

Korzystniejszą dla podatników formą zwrotu jest ta dokonywana na rachunek bankowy. Nadpłata zwracana przekazem pocztowym jest pomniejszana o koszty jej zwrotu.

Piotr Szulczewski,
PIT.pl