Pobierz e-pity 2020

Zmiana przepisów ws. udzielania ulg w spłacie należności

04.05.2017 09:00 (aktualizacja: )

28 kwietnia 2017 r. weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy o finansach publicznych. Dotyczy ona m.in. udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz uchyla przepisy w zakresie dokumentów audytowych udostępnianych w trybie dostępu do informacji publicznej, które mogły wywoływać problemy interpretacyjne.

Zmiana przepisów ws. udzielania ulg w spłacie należności
Źródło: YAY foto

Nowe rozwiązania wprowadzają zmiany w przepisach normujących udzielanie ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym. Ponadto nowelizacja ustawy uchyla przepisy, które mogą wywoływać wątpliwości interpretacyjne co do zakresu dokumentów wytworzonych przez audytora wewnętrznego w trakcie prowadzenia audytu wewnętrznego, podlegających udostępnieniu w trybie przepisów o dostępie do informacji publicznej.

Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz. U. poz. 659) wchodzi w życie 28 kwietnia 2017 r.

Materiał informacyjny o zmianach

Aby uniknąć wątpliwości dotyczących stosowania dotychczasowych przepisów ustawy o finansach publicznych, Ministerstwo Finansów prezentuje komentarz nt. nowych zasad udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym.

Pobierz załącznik nr 1 - Informacja o zmianach zasad udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym, wprowadzonych ustawą z 10 lutego 2017 r. zmieniającą ustawę o finansach publicznych (plik pdf 346 KB)

Pobierz załącznik nr 2 - Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz. U. poz. 659) (plik pdf 214 KB)

Źródło: finanse.mf.gov.pl