Zmiana nazwiska płatnika a dane w PIT-4R i PIT-11

Piotr Szulczewski 14.01.2016 09:00 (aktualizacja: )

Zarówno informacje PIT-11 i PIT-8C, jak i deklaracje PIT-4R, PIT-8AR, IFT zawierają oznaczenie płatnika. Problem może się pojawić w przypadku, gdy w trakcie roku lub już po jego zakończeniu, płatnik będący osobą fizyczną zmienił swoje nazwisko (np. wyszedł za mąż). Jakimi wówczas danymi powinien on posłużyć się na sporządzanych deklaracjach podatkowych?

Zmiana nazwiska płatnika a dane w PIT-4R i PIT-11 

Źródło: FORUM

Płatnik prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest dokonać aktualizacji danych osobowych w systemie CRP-KEP w ciągu 7 dni od ich zmiany oraz powiadomić urząd skarbowy poprzez aktualizację formularza CEIDG. Odpowiednio należy dokonywać aktualizacji danych w KRS. W deklaracjach PIT-4R, PIT-8AR, IFT oraz informacjach podatkowych PIT-11, PIT-8C, PIT-40 płatnik będący osobą fizyczną podać musi m.in. imię i nazwisko oraz datę urodzenia.

Niezaktualizowanie danych nie zwalnia podatnika od posługiwania się danymi prawidłowymi, zgodnymi z informacjami na dzień sporządzenia informacji lub deklaracji podatkowej. A zatem płatnik powinien podawać swoje aktualne imię i nazwisko, a nie np. niezaktualizowane dane z rejestrów lub dane na ostatni dzień roku.

Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 10 września 1999 r. kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930), płatnik, który wbrew obowiązkowi:

  • nie dokonuje w terminie zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacji objętych nim danych albo też podaje w nim dane niezgodne ze stanem rzeczywistym lub niepełne, • dokonuje zgłoszenia więcej niż jeden raz,
  • nie podaje numeru identyfikacji podatkowej lub podaje numer nieprawdziwy,

- podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

W innej sytuacji pozostaje płatnik w stosunku do danych podatnika, którego rozlicza. To na podatniku ciąży obowiązek podania płatnikowi prawidłowych danych do rozliczenia podatkowego. Płatnik nie odpowiada natomiast za zgłoszenia podatnika w organie podatkowym - zgłoszenia identyfikacyjnego nie dokonują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.

Piotr Szulczewski, PIT.pl