Pobierz e-pity 2019

Zmiana czasu zimowego na letni w 2014 roku a czas pracy

Iwona Maczalska 26.03.2014 09:00 (aktualizacja: )

26.03 Zmiana czasu zimowego na letni w 2014 roku a czas pracy

Iwona Maczalska W najbliższy weekend z soboty 29 marca na niedzielę 30 marca nastąpi zmiana czasu zimowego na czas letni. Jak rozliczyć czas pracy pracowników, którzy będą pracowali tej nocy?

Już za 4 dni w nocy z soboty 29 marca na niedzielę 30 marca możemy spodziewać się zmiany czasu zimowego na letni. Musimy zatem pamiętać o przesunięciu naszych zegarków o godzinę do przodu z 2:00 na 3:00. Osoby, które tą noc spędzą w pracy, przepracują na stanowiskach siedem zamiast ośmiu godzin pracy. Co zatem z zaległą, nieprzepracowaną godziną?

Wymiar czasu pracy w 2014 roku


Zmiana czasu na letni: koszt dla pracodawcy, zysk dla pracownika

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy pracodawca zobowiązany jest wypłacić wynagrodzenie za godzinę, o którą skraca się doba w związku ze zmianą czasu. Wynagrodzenie za tę godzinę ustala się na zasadach określonych dla wynagrodzenia postojowego, gdyż pracownik był gotowy do świadczenia pracy, lecz nie mógł jej wykonywać z przyczyn od niego niezależnych. Wysokość wynagrodzenia za czas przestoju w zakładzie pracy powinna być uregulowana w regulaminie pracy. Za czas przestoju przysługuje mu bowiem wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60% wynagrodzenia.. Nie może być ono jednak w żadnym wypadku niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Przestoje i braki w pracy a wynagrodzenie

Obecnie w Polsce zasady wprowadzania i odwoływania czasu letniego reguluje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2012 roku w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2012-2016 (Dz.U. 2012 poz. 33).

Iwona Maczalska,
VAT.pl