Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Zerowy PIT-4R

19.01.2012 10:00 (aktualizacja: )

Czy należy złożyć zerową deklarację PIT-4R, gdy nie pobrano należnych zaliczek na podatek od wynagrodzeń? Czy formularz PIT-4R składają podatnicy opłacający zaliczki wyłącznie za siebie?

Jeśli nie wystąpił podatek od wypłaconych wynagrodzeń, a w związku z tym nie pobrano z tego tytułu należnych zaliczek, to płatnik PIT nie ma obowiązku złożenia w urzędzie skarbowym "zerowego" PIT-4R.

PIT-4R to deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, którą należy złożyć w terminie do 31 stycznia 2012 roku. Nie składają jej również podatnicy, którzy zaliczki opłacają wyłącznie za siebie.
 

Bezpłatne SMS Opis deklaracji
PIT-4R (3)Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

W przypadku, gdy płatnik zaprzestanie działalności przed końcem stycznia roku podatkowego następującego po danym roku, deklarację PIT-4R płatnik przekazuje w terminie do dnia zaprzestania tej działalności.

Gdy stosunek prawny z pracownikiem zakończy się przed końcem stycznia (np. dojdzie do rozwiązania umowy o pracę w trakcie roku lub po jego zakończeniu, lecz przed końcem stycznia roku następnego), PIT-4R przekazuje się w terminie standardowym. W szczególności nie składa się wniosku o wcześniejsze wysłanie PIT-4R do urzędu lub nie wysyła go łącznie z PIT-11 wysłanym pracownikowi wcześniej, na jego żądanie.

W przypadku podatników składających PIT-4R z tytułu działalności wykonywanej osobiście lub praw majątkowych (art. 18 ustawy o PIT) również termin jest standardowy – do końca stycznia 2012 r.

KS