Pobierz e-pity 2019

Ze sprzedażą mieszkania lub domu nabytego w 2009 r. warto zaczekać jeszcze kilka miesięcy

Piotr Szulczewski 14.07.2014 11:00 (aktualizacja: )

Piotr SzulczewskiKwota uzyskana ze sprzedaży prywatnej nieruchomości opodatkowana jest 19% podatkiem dochodowym. Istnieje jednak opcja, by podatku nie płacić.

Prywatna sprzedaż nieruchomości opodatkowana jest wyłącznie, gdy odbędzie się w okresie 5 lat następujących licząc od końca roku jej nabycia lub wybudowania. W przypadku sprzedaży dokonanej po tym okresie, uzyskanych kwot nie trzeba wykazywać w deklaracjach podatkowych ani opodatkowywać.

Z końcem 2014 roku , obowiązek zapłaty podatku od sprzedaży przestaje ciążyć na osobach zbywających:

  • nieruchomości lub ich części oraz udziały w nieruchomości,
  • spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • prawa wieczystego użytkowania gruntów.

Zasada ta dotyczy powyższych nieruchomości i praw, nabytych lub wybudowanych do końca 2009 r. W ich przypadku mija bowiem okres 5 lat, licząc od końca roku nabycia lub wybudowania, w których dochód ze sprzedaży pozostaje opodatkowany.

Przykład nr 1

Kowalski kupił 30 grudnia 2009 r. mieszkanie za 120.000 zł. Sprzedaży dokonał 10 stycznia 2015 r. za 300.000 zł. Upłynął okres 5 lat, w związku z czym podatnik nie zapłaci podatku od sprzedaży.

Przykład nr 2

Nowak kupił 30 grudnia 2009 r. mieszkanie za 250.000 zł. Sprzedaży dokonał 30 grudnia 2014 r. za 300.000 zł. Mimo, że sprzedaży dokonał zaledwie 11 dni wcześniej niż Kowalski, sprzedaż będzie opodatkowana. Nowak musi się liczyć z 19% podatkiem od uzyskanego dochodu, ewentualnie szukać szansy na zwolnienie z tego obowiązku poprzez przeznaczenie dochodu na własne cele mieszkaniowe w okresie najbliższych dwóch lat.

Zasada wyczekiwania ze sprzedażą nieruchomości przez 5 najbliższych lat ma zastosowanie również przy niektórych nieruchomościach wykorzystywanych na cele firmowe.

Dotyczy ona odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej:

  • budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,
  • lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,
  • gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie,
  • związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie.

Sprzedaż przed upływem pięcioletniego okresu zobowiązuje do naliczenia podatku. Alternatywą w takim przypadku pozostaje wyłącznie korzystanie ze zwolnienia w związku z przeznaczeniem dochodu na własne cele mieszkaniowe.

Piotr Szulczewski,
PIT.pl