Zawody z podwyższonymi kosztami – zmiana ze skutkiem wstecz

Piotr Szulczewski

Rozliczanie 50% kosztów podatkowych od 2018 r. zmusza do wstępnej kontroli, czy dana dziedzina przychodów uprawnia do korzystania z tej preferencji. Ci podatnicy, których rozliczenia od 2018 r. opierały się o zerowe koszty mają powód do zadowolenia – część zawodów wróci bowiem do preferencyjnych rozliczeń z podwyższonymi kosztami. Powrót ten będzie szczególnie korzystny, bo z mocą wsteczną od 1 stycznia 2018 r.

Zgodnie z nowelizowanymi przepisami ustawy o podatku PIT, do zawodów uprawniających do 50% kosztów, należeć mają wstecznie – od 1 stycznia 2018 r.:

 

Rodzaje działalności twórczej z 50% kosztami
Obowiązujące od 2018Dodane obecnie z mocą od 1 stycznia
Twórcza w zakresie architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa, scenografiiDodatkowo - twórcza w zakresie inżynierii budowlanej, literatury (wcześniej – wyłącznie literatury pięknej), wzornictwa przemysłowego, twórczości audialnej, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii
Badawczo-rozwojowa oraz naukowo-dydaktycznaDodatkowo - naukowa oraz prowadzona w uczelni działalność dydaktyczna
Artystyczna w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii 
Publicystyczna 
W dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderówZamiast dotychczasowego brzmienia: produkcja audialna i audiowizualna (bez znaczenia rodzaj twórców)
 Działalność muzealnicza w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej
 Działalność konserwatorska
 Działalność w zakresie prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 650), do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne


Rozliczenie pierwszej części roku a koszty 50% - obowiązki płatnika

Grupa zawodów, którym przysługują 50% koszty zmuszona będzie na bieżąco ustalać rozliczenia podatkowe. Przepisy przejściowe wskazują jedynie, że przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą (nowelizującą), stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r. W efekcie pojawia się pytanie o prawidłowe działanie po stronie płatnika podatku, rozliczającego twórców z ich działalności.

Przepis działa nie tylko w stosunku do podatników, ale również do płatników. W efekcie również płatnicy powinni zgodnie z jego nowym brzmieniem dokonać korekt zaliczek na podatek. Efektem tego będzie przeksięgowanie dotychczasowych kwot na okresy późniejsze lub wniosek o zwrot nadpłat. Jednocześnie płatnicy powinni ponownie przeliczyć wypłacane wynagrodzenia – zatrudnione osoby uprawnione będą do wynagrodzeń wyższych niż uzyskane pierwotnie, bez zastosowania kosztów.

Nie będzie prawidłowym aby płatnik stwierdził, że koszty za cały okres rozliczone zostaną przez podatnika w zeznaniu rocznym. Przepis art. 22 ust. 9 ustawy o PIT znajduje bowiem zastosowanie zarówno przy rozliczeniach rocznych, jak i w trakcie pobierania zaliczki na podatek dochodowy.

Bez znaczenia natomiast pozostanie nowelizacja w stosunku do osób, które zdecydowały się zakładać własne działalności gospodarcze w celu uniknięcia wysokich kosztów podatkowych. Jeśli osoby takie zdecydowały się rozliczać przychody z 2018 r. w ramach własnej firmy, to nie mogą obecnie stwierdzić, że wynagrodzenia winny być rozliczane z 50% kosztami.


Opracowano na podstawie projektu zmiany ustawy o PIT po jego przekazaniu do prac w Senacie.