Zatrudnianie niań w 2018 roku. Sprawdź, co się zmieni

18.12.2017 10:00 (aktualizacja: )

Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował komunikat dotyczący zasad zatrudniania niań od stycznia 2018 roku. Komunikat ten dotyczy zatrudniania na podstawie umowy uaktywniającej.

Zatrudnianie niani po 1 stycznia 2018 roku
Zatrudnianie niani po 1 stycznia 2018 roku / YAY foto

Jeśli zatrudnisz nianię po 31 grudnia 2017 r., budżet państwa sfinansuje składki na jej ubezpieczenia częściowo. Sfinansowane będa składki od części pensji do wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia.

<< Umowa uaktywniająca - Jak legalnie zatrudnić nianię? >>

Ważne!

Finansowanie składek dla niań, które wykonują pracę na podstawie umów uaktywniających zawartych przed 1 stycznia 2018 r. pozostaje bez zmian.

Nie zmieniają się także zasady, na jakich zgłaszasz nianię do ubezpieczeń i rozliczasz składki na jej ubezpieczenia. Są takie same niezależnie od tego, kiedy umowa z nianią została zawarta.

Dodatkowe informacje znajdziesz na naszej stronie w zakładce Pracujący/Nianie/Nianie, krok po kroku.

Źródło: ZUS.pl