Zapłać 4. ratę podatku od nieruchomości do 16 listopada

Katarzyna Sudaj 10.11.2015 09:00 (aktualizacja: )

Jesteś właścicielem mieszkania, domu, garażu, działki lub innej nieruchomości? W poniedziałek 16 listopada mija termin zapłaty czwartej raty podatku od nieruchomości za 2015 rok, a także podatku rolnego i leśnego.

Został tydzień na zapłatę 3 raty podatku od nieruchomości

Źródło: YAY foto

Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do corocznego uiszczania podatku z tytułu posiadanej nieruchomości. Osoby fizyczne takiej opłaty dokonują na podstawie decyzji otrzymanej z gminy natomiast osoby prawne, spółki, fundacje na podstawie deklaracji podatkowych, jakie co roku składają.

Podatek od nieruchomości za 2015 rok można zapłacić w ratach

Osoby fizyczne mogą opłacać podatek od nieruchomości jednorazowo w pełnej wysokości lub rozłożyć go na raty. Możliwość ratalnej spłaty podatku reguluje ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2010 nr 95 poz. 613). W myśl art. 6 ust. 7 podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych w terminach:

  • do 15 marca,
  • do 15 maja,
  • do 15 września i
  • do 15 listopada roku podatkowego.

W tym roku 15 listopada wypada w niedzielę, dlatego termin przesuwa się na pierwszy dzień roboczy po tej dacie, a więc poniedziałek 16 listopada.

Osoby prawne muszą opłacać podatek od nieruchomości w miesięcznych ratach.

>>> Stawki podatku od nieruchomości za 2015 rok

Zmiany w 2016 roku

Od 1 stycznia 2016 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. Na ich podstawie podatek od nieruchomości za 2016 rok, który wyniesie mniej niż 100 zł będzie musiał zostać opłacony jednorazowo w terminie do 15 marca 2016 roku. Nie będzie możliwości opłacenia go w czterech ratach, jak to miało miejsce dotychczas.

>>>Zmiany przepisów na 2016 rok

Katarzyna Sudaj, PIT.pl