Zaniechanie poboru podatku od spadków i darowizn

28.08.2017 10:00 (aktualizacja: )

Zaniechanie poboru podatku od spadków i darowizn

Od 25 sierpnia 2017 r. można zaniechać poboru podatku od spadków i darowizn od podatników, którzy ucierpieli w wyniku nawałnic w sierpniu br.

Odszkodowanie z tytułu nawałnic bez podatku
Źródło: YAY foto

25 sierpnia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn od niektórych podatników (Dz.U. poz. 1574) - link otwiera nowe okno w innym serwisie.

Rozporządzenie pozwala na zaniechanie poboru podatku od spadków i darowizn od podatników, którzy ucierpieli w wyniku silnych wiatrów, działania silnych wiatrów, intensywnych opadów atmosferycznych lub wyładowań atmosferycznych, które miały miejsce w sierpniu tego roku na terenie niektórych gmin.

Ich wykaz znajduje się w załączniku do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 1547) - link otwiera nowe okno w innym serwisie.

Zaniechanie poboru podatku będzie można stosować do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych w okresie 2 lat począwszy od 12 sierpnia 2017 r.

Źródło: mf.gov.pl