Zamiast udziału w dochodach z PIT i CIT – podatek komunalny

Piotr Szulczewski 27.07.2015 09:00 (aktualizacja: )

Do rąk samorządowców trafił projekt ustawy dot. wyodrębnienia podatku komunalnego w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych. Ten kierunek zmian ma jeszcze bardziej zabezpieczyć udział samorządów w dochodach państwa.

Zmiany, jakie mają mieć miejsce, polegają na stworzeniu „PITu samorządowego” czyli podziale podatku dochodowego od osób fizycznych na część, rządową i samorządową.

deklaracje

Źródło: East News

Obecnie wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 39,34%, udziału powiatu - wynosi 10,25%, a województwa wynosi 1,60%.

Założenia zmian i propozycje legislacyjne opierają się na założeniu wpisywania w deklaracji podatkowej przez podatników kwot (w ramach przyjętych limitów), które miałyby trafić do budżetu samorządu, właściwego dla miejsca zamieszkania i składania deklaracji. A zatem od obywatela zależałoby, jaka część jego podatku trafia do budżetu centralnego, a jaka do samorządu.

Inna z propozycji zakłada, przekazanie do samorządu całości wpływów z I progu podatkowego (stawka 18 proc.) i pozostawienie do dyspozycji centralnej wyłącznie wpływów z II progru.

Projekt prezydencki PIT samorządowego oddany w ręce samorządowców

Prezydent w dniu 22 lipca 2015 r. oddał na ręce samorządowców gotowy projekt ustawy wprowadzającej podatek komunalny. W ramach projektu, jak podkreślił prezydent, doszło do wyodrębnienia podatku komunalnego w ramach podatku od osób fizycznych, tak by samorządy mogły po prostu korzystać w pełni z niezależności, której bez własnych pieniędzy nie ma.

Pomysł wdrożenia podatku przekazywanego bezpośrednio przez mieszkańców – zarządzającym region, ma za zadanie uwrażliwić w kwestii gospodarowania pieniędzmi publicznymi. Jednocześnie samorząd ma czuć się bardziej odpowiedzialny przed obywatelami – mieszkańcami – za prawidłowe io rzetelne gospodarowanie powierzonymi pieniędzmi.

Piotr Szulczewski, PIT.pl