Zamiast bonów na święta - karty przedpłacone

Piotr Szulczewski 14.12.2017 10:00 (aktualizacja: )

Przekazywanie bonów i talonów uprawniających do wydania towaru jest najmniej korzystną podatkowo metodą nagradzania pracowników. Pracodawca, zamiast odliczać 18% ze świadczenia, wybrać powinien prezent rzeczowy albo kartę przedpłaconą.

Zamiast bonów na święta – karty przedpłacone

Zamiast bonów na święta - karty przedpłacone / YAY foto

 

Bony i talony nie są świadczeniami rzeczowymi i nie korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego, przewidzianego dla świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Pracownik otrzymując bon, zostanie obciążony zaliczką na podatek, który zostanie pobrany z jego wynagrodzenia. Od wartości przekazanego bonu lub talonu, jak również innych świadczeń rzeczowych nie pobiera się natomiast składek ubezpieczeniowych lub zdrowotnych. Oskładkowaniu nie podlegają świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, nie ma tutaj ograniczenia kwotowego.

<< Prezenty bożonarodzeniowe dla pracowników - podatek PIT i składki ZUS >>

Nie ma przy tym znaczenia, czy bon dotyczy wydania konkretnej rzeczy (np. bon na zakup choinki) czy też do zrealizowania na określony rodzaj rzeczy w sklepie lub sieci sklepów. Opodatkowane będą również bony uprawniające do ich wymiany na określone usługi (np. karta uprawniająca do odbycia wizyty u fryzjera).

Co istotne, inaczej jest z kartami finansowanymi przez pracodawcę, które ze swojej natury stanowią podstawę usługi (np. karty multisport, karta wstępu na siłownię. Karta taka nie uprawnia posiadacza do wymiany na usługę lub towar, lecz umożliwia mu skorzystanie z oznaczonego świadczenia.

<< 10 wydatków na Boże Narodzenie w firmie, które stanowić będą koszt podatkowy >>

Karty przedpłacone lub prezent rzeczowy na święta

Pracodawca zamiast przekazywać bon, może zdecydować się wydać pracownikowi kartę przedpłaconą. Jeśli jej zakup jest finansowany z ZFŚS, to do łącznej wartości 380 zł rocznie, świadczenie takie jest nieopodatkowane, a niezależnie od przekazywanej pracownikowi kwoty na karcie – nieoskładkowane.

Karta przedpłacona stanowi rodzaj karty płatniczej, umożliwiającej dokonywanie płatności z wykorzystaniem środków pieniężnych dostępnych na przypisanym do karty rachunku płatniczym. Rachunek ma charakter techniczny, wyłącznie w celu prowadzenia rozliczeń kartą.

Wszystkie takie karty, które nie spełniają warunków karty przedpłaconej, mogą być uznawane za bony, które podlegają opodatkowaniu. Organy skarbowe stoją jednak na liberalnym stanowisku pozwalając np. na zwolnienie z opodatkowania kart podarunkowych na określoną kwotę do sieci sklepów lub kart Sodexo.

Piotr Szulczewski, PIT.pl