Zmiana wniosków ZUS na nowy format na PUE

Ewelina Czechowicz

Od 14 listopada funkcjonują nowe wnioski na PUE ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonał zmian w 31 wnioskach. Nowe wnioski są w formacie HTML i mają uproszczoną formę. Nowe formularze jak wskazuje ZUS mają być bardziej zrozumiałe i intuicyjne w wypełnieniu. 

Zmiany we wnioskach ZUS
Źródło: FORUM

Co się zmieniło?

ZUS dokonał zmian w symbolach i nazwach niektórych wniosków. Niektóre zniknęły całkiem lub zostały połączone. Zmiany dotyczą wniosków z obszaru emerytur i rent, zasiłków oraz ubezpieczeń i składek. 

 

Poniżej lista zmian:

Dotychczasowy symbol wniosku  na PUE ZUS - do 13.11.2020 r.

Symbol wniosku na portalu PUE ZUS od 14.11.2020 r.

Nowa nazwa wniosku od 14.11.2020 r.

KP-1          
KP-3

EKP

Wniosek w sprawie kapitału początkowego

RP-1E

EMP

Wniosek o emeryturę

ZUS Er-18

EPD-18

Wniosek o pobieranie zaliczki na podatek dochodowy bez pomniejszania o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek

ER-13

ER-13

Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie świadczeń przyznanych przez ZUS

Rp-1R

ERN

Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy

ZUS-Rw-73

EROP

Oświadczenie o osiąganiu przychodu

RP-6  
RP-6Z

ERP-6

Informacja o okresach składkowych i nieskładkowych

ZUS Rp-13

EUZ

Wniosek o: zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/ wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny świadczeniobiorcy

RD-3

RD-3

Wniosek o informację o stanie konta płatnika składek

ZUS-EOP

RSO

Wniosek o odroczenie terminu płatności składek

ZUS-EUN

RSU

Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek

US-13

US-13

Wniosek ubezpieczonego o zmianę danych identyfikacyjnych/adresowych

US-7                
US-8 
US-11 
US-12                              US-16        
ZUS-ZZU                     EWZ-1     

US-7

Wniosek o wydanie zaświadczenia/informacji z konta osoby ubezpieczonej

US-9     
US-10

US-9

Wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie na ubezpieczenie emerytalne i rentowe/chorobowe

Z-10

Z-10

Oświadczenie (jeśli ubiegasz się o zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne po ustaniu zatrudnienia lub tytułu ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego)

Z-12

Z-12

Wniosek o zasiłek pogrzebowy

Z-15

Z-15A

Wniosek o zasiłek opiekuńczy (dziecko)

Z-15

Z-15B

Wniosek o zasiłek opiekuńczy (członek rodziny)

ZAS-54

ZAM

Wniosek o zasiłek macierzyński

ZAS-34

ZAO

Wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego

ZUS ZAS-12

ZAS-12

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK
Dotyczy: ustalenia prawa do zasiłku chorobowego lub opiekuńczego za dalszy okres

ZAS-36

ZAS-36

Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat

ZAS-58         
ZAS-65             
ZAS-66

ZAS-58

Wniosk o udzielenie wyjaśnień/Wniosek o wydanie decyzji/Skarga w sprawie świadczeń z tytułu choroby, macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego

ZAS-62

ZAS-62

Wniosek płatnika składek niezobowiązanego do wypłaty zasiłków o przeprowadzenie kontroli wykorzystania zwolnienia lekarskiego od pracy

ZAS-64

ZAS-64

Wniosek płatnika składek o ustalenie okresu zasiłkowego

Np-7

ZNp-7

Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne

EPRZ    
EWNUU
EWZU          
EWZUU              

ZPW

Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie zasiłku

ZUS Z-3

ZUS Z-3

Zaświadczenie płatnika składek - (dotyczące pracowników)

ZUS Z-3a

ZUS Z-3a

Zaświadczenie płatnika składek - (dotyczące osób ubezpieczonych, które nie są pracownikami, z wyłączeniem osób, które prowadzą pozarolniczą działalność, osób z nimi współpracujących i duchownych)

ZUS Z-3b

ZUS Z-3b

Zaświadczenie płatnika składek – (dotyczące osób prowadzących działalność pozarolniczą, osób z nimi współpracujących i duchownych)

ZAS-53

ZAS-53

Wniosek o zasiłek chorobowy

Źródło: ZUS

Jak podaje ZUS, do końca roku wszystkie wnioski i dokumenty ubezpieczeniowe udostępnione w aplikacji ePłatnik będą dostępne na PUE ZUS w formacie HTML.

ZUS