Zachowaj UPO do końca 2017 roku

Katarzyna Sudaj

Katarzyna Sudaj

Skończył się okres rozliczeń rocznych. PIT rozliczony, kłopot z głowy. Nie wyrzucaj jednak potwierdzenia złożenia PIT za 2011. Masz obowiązek przechowywać je aż do końca 2017 roku.

Niezależnie od tego, jaką drogą złożyłeś PIT, dowód wypełnienia tego obowiązku należy przechowywać aż do zakończenia okresu przedawnienia, czyli przez 5 lat licząc od końca roku, w którym składana jest deklaracja.

Jeśli wysłałeś PIT listem poleconym, to podbity przez pocztę dowód nadania przesyłki schowaj głęboko do szuflady. Tak samo z potwierdzeniem złożenia PIT bezpośrednio w urzędzie skarbowym.

Wysyłając PIT on-line obowiązkowo należy pobrać UPO, czyli urzędowe poświadczenie odbioru. UPO to jedyny dowód dla fiskusa potwierdzający otrzymanie naszego elektronicznego zeznania. Po wysłaniu elektronicznego PIT-a, podatnik otrzyma numer referencyjny. A on pozwoli pobrać z systemu UPO, po komunikacie „System 200”, czyli po automatycznym sprawdzeniu i zatwierdzeniu poprawności danych identyfikacyjnych i informacyjnych z PIT-a.

Pobieramy UPO, zapisujemy plik na dysku twardym komputera i ... nie zapominajmy, że UPO należy tak samo jak papierowy dokument potwierdzający złożenie PIT-a (np. pocztowe potwierdzenie nadania listem poleconym), przechowywać przez 5 lat. Oznacza to, że elektroniczny plik z UPO musimy przechowywać aż do 1 stycznia 2018 roku. Może warto więc wydrukować też kopię UPO? Aby podczas formatowania albo awarii komputera nie stracić jedynego potwierdzenia w wersji elektronicznej.

Niestety mimo elektronicznego systemu do rozliczeń PIT, to nadal podatnik musi udowodnić przed urzędem skarbowym, że jego rozliczenie wpłynęło do fiskusa.

Katarzyna Sudaj

PIT.pl