Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2021
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2021

Za przerwanie urlopu wypoczynkowego nawet do 30 tys. zł kary

24.05.2012 11:00 (aktualizacja: )

24.05 Za przerwanie urlopu wypoczynkowego nawet do 30 tys. zł kary

Iwona KarkusPrawo do nieprzerwalnego urlopu wypoczynkowego jest jednym z podstawowych uprawnień socjalnych pracownika. W wyjątkowych sytuacjach pracodawca może przesunąć termin wypoczynku, a nawet go przerwać. Warto pamiętać, że za pochopne przerwanie wypoczynku pracodawcy grozi wysoka kara.

Każdy pracownik zatrudniony na podstawie stosunku pracy posiada prawo do corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu wypoczynkowego. Ponieważ prawo to ma charakter osobisty i niezbywalny, pracownik nie może zrzec się tego prawa i przenieść go na inną osobę.
 

Przerwanie urlopu – pracodawca ma takie prawo

Zdarza się, że pracodawca wyrazi zgodę na wykorzystanie urlopu wypoczynkowego w określonym przez nas terminie, a kiedy już na nim jesteśmy, nagle każe nam wracać. Jest to sytuacja wyjątkowa, jednak nie zawsze niezgodna z prawem. Kiedy może ona nastąpić?

Jak wskazuje Kodeks pracy, pracodawca może odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie pracy wymagają nieprzewidziane okoliczności w chwili rozpoczynania urlopu. Pracodawca w takim wypadku zobowiązany jest do pokrycia kosztów poniesionych przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu. Są to w szczególności koszty podróży, czy koszty niewykorzystanych wczasów.
 

Bezprawne przerwanie urlopu pracownika zagrożone karą grzywny

Okoliczności uprawniające pracodawcę do odwołania z urlopu nie mogą być znane pracodawcy w momencie ustalania terminu z pracownikiem. Przerwanie urlopu musi być podyktowane nagłą sytuacją, wcześniej nie występującą, której pracodawca nie mógł się spodziewać w momencie sporządzania planów urlopowych. Jeżeli jednak pracodawca pochopnie podjął decyzję o przerwaniu urlopu pracownika musi liczyć się z koniecznością wystąpienia dodatkowych kosztów dla firmy. Oprócz obowiązku pokrycia wydatków poniesionych przez pracownika w związku z odwołaniem z urlopu i powrotem do pracy pracodawcy grozi również od 1 tys. do 30 tys. zł kary grzywny.
 

Zaległy urlop do wykorzystania w późniejszym terminie

Pracownikowi, który został odwołany z urlopu wypoczynkowego przysługuje prawo do wykorzystania reszty urlopu w późniejszym terminie. Należy przypomnieć, że za sprawą opublikowanej 28 października 2011 roku ustawy o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 232 poz. 1378) wraz z początkiem 2012 roku wydłużył się termin wykorzystania urlopu wypoczynkowego przez pracownika do 30 września następnego roku kalendarzowego.

Iwona Karkus
VAT.pl

 

e-Porady za darmo!

e-Porady za darmo!

PRZEJDŹ DO DARMOWEJ BAZY E-PORAD