Za nieujawnione dochody zapłacisz 75% podatek

Iwona Maczalska 30.04.2014 09:00 (aktualizacja: )

Iwona MaczalskaMinister Finansów przedstawił nowe propozycje walki z podatnikami ukrywającymi niektóre źródła swoich dochodów. Wśród planowanych zmian jest powrót do przepisów pozwalających na opodatkowanie ukrytego dochodu 75% stawką podatku.

Podczas konferencji prasowej, jaka miała miejsce we wtorek 15 kwietnia Minister Finansów przestawił szereg zmian, jakie mają wejść w życie w 2016 roku. Wśród nich jest zmiana stawki opodatkowania dochodów pochodzących z nieujawnionych źródeł.

Powodem zmian jest wyrok Trybunału konstytucyjnego z lipca 2013 roku, sygn. SK 18/09, w którym Trybunał stwierdził, że niekonstytucyjny jest art. 20 ust. 3 ustawy o PIT, który w brzmieniu obowiązującym w latach 1998–2006 był podstawą do wydawania decyzji wymierzających podatek od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów według 75% stawki.

<< więcej o wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Ze względu na fakt, że nowy przepis, zastępujący ten, który obowiązywał w latach 1998–2006 jest również obarczony mankamentami Minister Finansów chce wprowadzenia 75% stawki podatku w nowej formie proceduralnej, wolnej od jakichkolwiek defektów.

Zdaniem Ministra Finansów ,,brak odpowiednich regulacji powodowałoby uprzywilejowanie przestępców i nieuczciwych podatników względem podatników rzetelnie wywiązujących się z obowiązków podatkowych, co w efekcie naruszałoby równość opodatkowania”.

Iwona Maczalska,
PIT.pl