Za długi spadkowe odpowiesz do wysokości dziedziczonego majątku

19.10.2015 09:00 (aktualizacja: )

W niedzielę 18 października 2015 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która zmieniła zasady odpowiedzialności za długi spadkowe na znacznie korzystniejsze dla spadkobierców. Zgodnie z nowymi przepisami, spadkobierca co do zasady odpowiada za długi zmarłego tylko do wysokości majątku, który odziedziczył. Jest to tzw. przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Za długi spadkowe odpowiesz do wysokości dziedziczonego majątku

Źródło: YAY foto

W ciągu 6 miesięcy od dnia, gdy spadkobierca dowie się o spadku, będzie mógł też złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku wprost, czyli z pełną odpowiedzialnością za długi spadkowe. Tak jak dotychczas będzie mógł też odrzucić spadek – wtedy nic nie odziedziczy, także długów. Do tej pory spadkobierca, który w wymaganym terminie nie złożył specjalnego oświadczenia, odpowiadał za długi zmarłego bez ograniczeń. W praktyce osoby, które nie znały przepisów, często nieświadomie brały na siebie pełną odpowiedzialność np. za niespłacone przez zmarłego kredyty.

Przed nowelizacją skład spadku i jego wartość ustalał komornik sądowy z pomocą rzeczoznawcy, co oznaczało wysokie koszty. Zmienione przepisy dają spadkobiercy przyjmującemu spadek z dobrodziejstwem inwentarza możliwość złożenia w sądzie lub u notariusza „prywatnego” wykazu inwentarza na formularzu przygotowanym przez Ministra Sprawiedliwości. Jeśli wierzyciele nie zgodzą się z „prywatnym” wykazem, spis sporządzi na ich wniosek komornik.

Sejm VII kadencji uchwalił nowelizację 20 marca 2015 r., a prezydent podpisał ją 1 kwietnia 2015 r. Dz.U. 2015 poz. 539

Źrodło: sejm.gov.pl