Wznawiasz działalność – nie unikniesz wizyty w ZUS

25.08.2015 09:00 (aktualizacja: )

Wznawiasz działalność – nie unikniesz wizyty w ZUS

Z zawieszenia działalności gospodarczej korzystają przedsiębiorcy, którzy mają przerwę w działalności firmy lub prowadzą działalność sezonową, taką jak np. ośrodki wypoczynkowe lub stoiska z pamiątkami w miejscowościach turystycznych. Jednak należy pamiętać, że gdy chcemy ponownie uruchomić działanie swojej firmy - wznowienie działalności gospodarczej nie nastąpi automatycznie - nawet, jeżeli w złożonym wniosku została wskazana końcowa data okresu zawieszenia.

Wznawiasz działalność – nie unikniesz wizyty w ZUS

Źródło: East News

Konieczna jest wizyta przedsiębiorcy w urzędzie miast lub gminy i ponowne złożenie wniosku CEIDG-1, czyli zarówno zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jak i wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy.

- Pomimo funkcjonowania tzw. „jednego okienka” nie należy zapominać o wizycie w ZUS. Przedsiębiorców w błąd wprowadzają informacje o tym, że po wznowieniu działalności gospodarczej zgłoszenie obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia ZUS dokonywane jest automatycznie. – przestrzega Halina Chrzanowska Kierownik Wydziału Obsługi Klientów i Korespondencji II Inspektoratu ZUS we Wrocławiu.

- Owszem na podstawie uaktualnionego wpisu w ewidencji gospodarczej zakład ubezpieczeń ponownie rejestruje przedsiębiorcę, jako płatnika składek ZUS. Istnieją jednak sytuacje, w których płatnik składek jest zobowiązany do samodzielnego złożenia dokumentów zgłoszeniowych – dodaje Chrzanowska

W przypadku, gdy podczas zawieszenia wystąpiły zdarzenia powodujące zmianę tytułu do ubezpieczeń lub podstawy wymiaru, wówczas konieczne jest uwzględnienie tego w dokumentach zgłoszeniowych (np. podjęcie pracy na etat, czy też ustanie okresu preferencyjnego ZUS).

Przedsiębiorcy, którzy zawiesili działalność gospodarczą np. na wakacje, aby nie płacić składek ZUS w okresie, w którym firma nie osiąga przychodów, mogą odwiesić ją dopiero po upływie 30 dni od złożenia wniosku w CEIDG. Oznacza to, że jeśli ktoś złoży wniosek z końcem sierpnia, będzie mógł wznowić działalność dopiero z końcem września.

Jak wznowić działalność gospodarczą?

Okres zawieszenia działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o zawieszenie, nie wcześniej niż w dniu złożenia tego wniosku, i trwa do dnia złożenia wniosku o wznowienie działalności gospodarczej. Maksymalny termin na odwieszenie działalności to 24 miesiące od dnia zawieszenia – po tym okresie przedsiębiorca podlega wykreśleniu z CEIDG z urzędu. Dodatkowo należy liczyć się z nałożeniem grzywny.

- ZUS powiadomi właściciela firmy odrębnym pismem o sporządzonych przez ZUS dokumentach zgłoszeniowych w związku z wznowieniem przez niego wykonywania działalności gospodarczej tylko w przypadku gdy stwierdzi jakiekolwiek niezgodności – informuje Halina Chrzanowska np. w czasie przerwy w działalności firmy jej właściciel został zatrudniony w innej firmie, przeszedł na emeryturę lub ubezpieczony przez niego członek rodziny nie podlega już ubezpieczeniu (np. dziecko, które po skończyło 26 lat) .

Po wznowieniu wykonywania działalności, płatnik składek zobowiązany jest do złożenia dokumentów zgłoszeniowych za wszystkie wyrejestrowane osoby podlegające ubezpieczeniom (np. za osoby współpracujące) jak i członków rodziny.

Co musi zrobić przedsiębiorca po odwieszeniu działalności

Po wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej płatnik składek zobowiązany jest do złożenia w ZUS:

  • W terminie 7 dni od daty wznowienia prowadzenia działalności gospodarczej.
    • ZUS ZUA lub ZUS ZZA za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczeń (np. osoby współpracujące, pracownicy, zleceniobiorcy itd.). Prowadzący działalność składa dokument sam za siebie, tylko wówczas gdy w czasie zawieszenia działalności nastąpiły zmiany mające wpływ na obowiązek ubezpieczeń.
    • ZUS ZCNA zgłaszający dane członków rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego.
  • W terminie do 10 lub 15 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (termin składania dokumentów jest uzależniony od faktu, czy rozlicza składki za siebie czy również za inne osoby).
    • Deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i/lub imienne raporty miesięczne za siebie lub osoby współpracujące za miesiąc, w trakcie którego nastąpi wznowienie prowadzenia działalności.
    • W przypadku wznowieniu działalności w trakcie miesiąca należy pamiętać o złożeniu ZUS DRA również za kolejny, pełny miesiąc prowadzenia działalności.

Iwona E. Kowalska
Rzecznik Prasowy ZUS we Wrocławiu