Wyższy VAT na soczewki, szkła kontaktowe i inne wyroby medyczne

10.06.2015 10:00 (aktualizacja: )

Wyższy VAT na soczewki, szkła kontaktowe i inne wyroby medyczne

Dnia 4 czerwca 2015 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie stosowania w Polsce obniżonej stawki VAT do niektórych wyrobów medycznych. Niestety wyrok potwierdza, że preferencyjny 8% VAT nie we wszystkich przypadkach jest dopuszczalny.

Dyskusję o uprawdopodobnionej konieczności zastosowania w polskim systemie podatkowym stawki podatku VAT na wyroby medyczne w wysokości 23% należałoby zatytułować: WZROST KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ. Koszt ten będzie szczególnie dotkliwy w działalności szpitalnej, bo wartość zużywanych tam materiałów medycznych jest największa w relacji do skali działalności (uzyskiwanych przychodów). NFZ zamierza w tym roku przeznaczyć na leczenie szpitalne kwotę ponad 31 553 mln zł. Można na tej podstawie dokonać oszacowania wartości wzrostu kosztów, przyjmując, że średnio szpitale przeznaczają na zakup materiałów medycznych pomiędzy 15 a 25% wartości przychodów. Nawet jeśli tylko połowa wartości materiałów medycznych zostanie objęta wzrostem stawki VAT, oznacza to zwiększenie kosztów funkcjonowania szpitali o kwotę pomiędzy 400 a 600 mln zł rocznie. Jak istotna to kwota można wykazać, porównując ją chociażby do wartości środków jakie zamierza w br. wydatkować NFZ na leki stosowane w chemioterapii – jest to kwota 590 mln zł.

Soczewki kontaktowe - opodatkowanie podatkiem VAT
Źródło: EastNews

Efekt jaki może wywołać ta absolutnie niezawiniona przez szpitale zmiana powinien być w racjonalny sposób zrównoważony przez zmiany zasad rozliczania podatku VAT w działalności medycznej, chociażby w najprostszy sposób czyli umożliwienie podmiotom działającym na rynku usług medycznych odliczania zapłaconego w cenie materiałów medycznych podatku VAT. Rolą specjalistów powinno być takie określenie tych zasad, aby działanie to było w możliwie najmniejszym stopniu dotkliwe dla budżetu. Umożliwienie rozliczania podatku VAT w działalności leczniczej spowoduje jeszcze jedną korzyść polegająca na ujednoliceniu zasad oceny postępowań przetargowych – ocenę wg wartości netto przedmiotu zamówienia. Obecnie przedsiębiorcy stosują różnorodne rozwiązania powodujące zmniejszenie wartości brutto przedmiotu zamówienia, co może powodować uszczuplenia dochodów budżetu w tytułu podatku VAT, umożliwienie rozliczania podatku VAT spowoduje, że zasady wyboru ofert będą jednoznaczne. W dzisiejszej sytuacji można stwierdzić, że część składki zdrowotnej, jaka trafia do podmiotów wykonujących usługi medyczne finansowane ze środków publicznych trafia – w formie zapłaconego przez te podmiotu podatku VAT zawartego w cenie tych materiałów – do budżetu państwa. Oceniając, że cała branża medyczna w Polsce osiąga przychody na poziomie ponad 110 mld zł (na tyle szacowane są łączne wydatki na ochronę zdrowia), dochody budżetu są istotną pozycją.

Źródło: Stanisław Pitucha, Wiceprezes zarządu AMG Centrum Medyczne oraz firmy doradczej A.M.G. Finanse