Wyższe wynagrodzenie przeciętne i zmiana wskaźników od 1 marca

Iwona Maczalska 12.02.2018 11:00 (aktualizacja: )

Od 1 marca spodziewać się możemy zmiany niektórych wskaźników podatkowych. Wszystko za sprawą najnowszego komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2017 roku.

Wyższe wynagrodzenie przeciętne i zmiana wskaźników od 1 marca

Wyższe wynagrodzenie przeciętne i zmiana wskaźników od 1 marca / YAY foto

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił kwotę przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2017 roku. Wyższe wynagrodzenie przeciętne w poprzednim kwartale oznacza wzrost niektórych wskaźników ZUS oraz wskaźników podatkowych.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 09 lutego ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2017 roku wyniosło 4516,69 zł.  Wyższe wynagrodzenie przeciętne za IV kwartał 2017 roku wpłynie na wzrost:

  1. wynagrodzenia uczniów od 1 marca 2018 roku oraz
  2. limitów przychodów emerytów i rencistów, po przekroczeniu których pobierane świadczenia ulegają ograniczeniu lub całkowitemu zawieszeniu.

Wynagrodzenie przeciętne 2017-2018

Stawka Okres
4.220,69 zł II kwartał 2017 r.
4.255,59 zł III kwartał 2017 r.
4.516,69 złIV kwartał 2017 r.

Źrodło: PIT.pl / Opracowanie własne

Minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych
 

Płaca pracowników młodocianych od 1 marca 2018 roku

Wynagrodzenie pracowników młocianych od 1 marca 2018 roku ulegnie podwyższeniu bowiem ustala się je na podstawie wynagrodzenia przeciętnego za IV kwartał 2017 roku. Wynagrodzenie uczniów jest procentową częścią wynagrodzenia przeciętnego i wynosi:

  • w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 4%,
  • w drugim roku nauki - nie mniej niż 5%,
  •  w trzecim roku nauki - nie mniej niż 6%.

Wynagrodzenie pracowników młodocianych od 1 marca 2018

Wynagrodzenie Obowiązuje od
I rok nauki II rok nauki III rok nauki
180,67 zł225,83 zł271,00 zł01.03.2018
170,22 zł 212,78 zł 255,34 zł 01.12.2017
168,83 zł 211,03 zł 253,24 01.09.2017

Źrodło: PIT.pl / Opracowanie własne

Powyższe kwoty są jedynie kwotami minimalnego wynagrodzenia jakie winien zapłacić pracownikom młodocianym pracodawca. Osoba zatrudniająca może wypłacać uczniom wynagrodzenie wyższe, czy to w postaci wyższego wynagrodzenia zasadniczego, czy też w postaci premii uznaniowej za wyniki pracy, czy za wyniki w nauce.

Ograniczenie emerytury renty

Zmiana wysokości przeciętego wynagrodzenia wpłynie również na zmianę limitów przychodów, po przekroczeniu których pobierane świadczenia przedemerytalne oraz renty ulegają zmniejszeniu lub całkowitemu zawieszeniu. Zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2009 nr 153 poz. 1227 z późn. zm.) zmniejszenie pobieranego świadczenia następuje po przekroczeniu 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, a zawieszenie po przekroczeniu 130% wynagrodzenia. Limity przychodów obowiązujące od 1 marca przedstawia poniższa tabela:
 

Limity dorabiania do emerytury i renty od 1 marca 2018

Zmniejszenie świadczenia Zawieszenie świadczenia Obowiązuje od
2.954,50 zł 5.486,90 zł 01.09.2017
2.979,00 zł 5.532,30 zł 01.12.2017
3.161,68 zł5.871,70 zł01.03.2018

Źrodło: PIT.pl / Opracowanie własne

* podane kwoty są kwotami brutto


Iwona Maczalska,
PIT.pl