Wyższe stawki zwrotu akcyzy za paliwo do produkcji rolnej w 2023 r.

Ewelina Czechowicz

Od 1 lutego do 1 marca 2023 roku rolnicy mogą składać w urzędach gmin i miast wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie, które wykorzystali do produkcji rolnej.  Jaki zwrot przysługuje w 2023 roku?– wyjaśniamy

Wysokość stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2023 roku

Rolnicy w 2023 r. mogą otrzymać zwrot podatku akcyzowego w wysokości 1,20 zł za lit oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wnioski o zwrot  podatku akcyzowego  w I półroczu  2023 roku  wraz z fakturami  VAT (kopiami) stanowiącymi  dowód zakupu  oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r.  do 31 stycznia 2023 r.  przyjmowane będą od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023r. w urzędach gmin i miast. 

Wyższe stawki zwrotu akcyzy za paliwo do produkcji rolnej w 2023 roku

Źródło: shutterstock 

Dwa terminy na wniosek o zwrot akcyzy za paliwo do produkcji rolnej w 2023 roku

Rolnik, który będzie chciał uzyskać zwrot podatku akcyzowego powinien:

  • w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023  r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 roku

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi:

132,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

48,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Termin wypłaty zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w 2023 r.

Termin wypłaty zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze:

  • 3-28 kwietnia 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
  • 2-31 października 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy dołączyć również faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.

Wniosek może zostać złożony przez posiadacza zwierząt lub jego pełnomocnika w formie papierowej (jak dotychczas), pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Druki dostępne są na stronie Ministerstwa Rolnictwa

Zwrot podatku akcyzowego - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Portal Gov.pl (www.gov.pl)