Wyższe stawki podatku za posiadanie garażu

04.02.2014 11:00 (aktualizacja: )

Justyna Niedbał, Bankier.pl

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przygotowało projekt ustawy, którego celem jest ujednolicenie stawek podatku, który płacą osoby posiadające garaż lub miejsce postojowe. Dla wielu osób, skutkiem zmiany dotychczasowej regulacji, będzie podwyżka podatku.

Obecnie tylko część osób opłaca podatek w związku z korzystaniem z garażu w najwyższej wysokości. Różnica jest duża – osoby, które korzystają z garażu znajdującego się poza ich miejscem zamieszkania płacą podatek według stawki 10 razy wyższej, niż stawka podatku za mieszkanie. Stawka od budynków mieszkalnych wynosi obecnie 0,74 zł za 1 mkw., zaś stawka od pozostałych budynków wynosi 7,73 zł za 1 mkw. Zmiana stawki podatku dotknie bardziej posiadaczy garaży wbudowanych w powierzchnię domu, gdyż z reguły mają one większą powierzchnię, niż garaże samodzielne. W tym roku posiadacz domu z garażem o powierzchni 40 mkw. będzie musiał zapłacić maksymalnie 29,6 zł, zaś po zmianach – 309,2 zł.


Zyskają gminy, stracą mieszkańcy

Resort Administracji i Cyfryzacji szacuje skutki zastosowania nowej, wyższej stawki podatku. Na podstawie ankiet szacuje się, że ze względu na ograniczenie preferencji, gminy, w których takie przypadki wystąpiły zyskają średnio 60 tys. zł. Jednostkowy wzrost obciążenia przy powierzchni garażu wynoszącej 20 mkw. wyniósłby (zdaniem MAiC) maksymalnie 138,56 zł. Faktyczny skutek ma być jednak zależny od polityki podatkowej gminy i stopnia pozyskania danych składanych przez podatników o powierzchni tego typu garaży na terenie gminy.

Kolejną kwestią, która może rodzić wątpliwości jest propozycja nowej definicji słowa „garaż”. Zdaniem MAiC, garaż, to budynek lub jego część przeznaczona konstrukcyjnie do przechowywania i niezawodnej obsługi samochodów osobowych. Zgodnie z tym sformułowaniem, za garaż można uznać także budynki, które w rzeczywistości garażem nie są – np.: stodołę lub halę montażową.

Jedynym pozytywnym dla podatników rozwiązaniem zaproponowanym w projekcie ustawy, jest dodanie po ust. 4 obecnej ustawy, ust. 4a, który mówi o tym, że osoby, będące właścicielami części ułamkowej garażu, stanowiącego odrębny podmiot własności wraz z gruntem, nie będą obciążone odpowiedzialnością solidarną z innymi współwłaścicielami.

Na razie projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw jest na etapie uzgodnień międzyresortowych.

Justyna Niedbał,
Bankier.pl