Wyższe składki ZUS zdrowotne 2012

Katarzyna Sudaj 19.01.2012 09:00 (aktualizacja: )

19.01 Wyższe składki ZUS zdrowotne 2012

Katarzyna Sudaj Bankier.pl Ponad 11 zł więcej miesięcznie zapłacą przedsiębiorcy z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2012 roku.

Prezes GUS ogłosił, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2011 r. wyniosło 3771,08 zł. Podana wartość służy do określenia dolnej granicy podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób spełniających warunki do objęcia ubezpieczeniem społecznym lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które są osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub osobami z nimi współpracującymi.

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 2012

Podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w całym 2012 roku jest 75% wspomnianego powyżej przeciętnego miesięczna wynagrodzenia, czyli 75% z 3771,08 zł wynosi 2828,31 zł. Składka zdrowotna to 9% podstawy wymiaru, czyli w okresie styczeń - grudzień 2012 roku przedsiębiorcy zapłacą 254,55 zł składki zdrowotnej.

Dla przypomnienia składka z grudzień 2011 roku wynosiła ponad 11 zł mniej, czyli 243,39 zł.

Odliczenie od podatku składki ZUS zdrowotnej 2012

7,75% podstawy wymiary składki podlega odliczeniu od podatku, czyli miesięcznie można odliczyć 219,19 zł.

Składki ZUS na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe

Wysokość składek ZUS na ubezpieczenia społeczne, czyli rentową, emerytalną i chorobową podawaliśmy w niedawnym artykule "Składki ZUS społeczne 2012 dla przedsiębiorców"

Ograniczenie składek ZUS

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w roku 2012 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2012 wynosi 105 780 zł.

Katarzyna Sudaj
Bankier.pl

UWAGA: Wyższy ZUS także dla nowych firm

Z uwagi na wzrost wynagrodzenie minimalnego w 2012 roku, rosną również składki ZUS społeczne, które będą opłacali przedsiębiorcy korzystający z dwuletniej ulgi ZUS dla nowo powstałych firm.