Wyższe składki ZUS dla nowych firm od 2014 roku

Iwona Maczalska 17.09.2013 09:00 (aktualizacja: )

Iwona Maczalska

Rada Ministrów przyjęła projekt podwyższenia od 1 stycznia 2014 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 1680 zł. Niestety nie są to dobre wiadomości dla pracodawców, u których koszty zatrudnienia wzrosną o prawie 1200 zł w skali roku. 

11 września Rząd w trybie obiegowym przyjął podwyżkę minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 roku z 1600 zł na 1680 zł brutto. Rząd nie mógł pozostawić minimalnego wynagrodzenia na niezmienionym poziomie. Podwyżka bowiem wynika z ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zgodnie z którą w przypadku, gdy płaca minimalna stanowi mniej niż połowę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę jej wysokość wzrasta o inflację oraz 2/3 wskaźnika PKB.
 

Składki ZUS społeczne - wynagrodzenie

Podwyżka płacy minimalnej to wyższe składki ZUS dla nowych firm

Zmiana wysokości wynagrodzenia minimalnego pociąga za sobą także zmianę wysokości obniżonych składek ZUS, które opłacają nowo utworzone firmy przez okres pierwszych dwóch lat swojej działalności.

W ich przypadku składki ZUS społeczne liczone są od podstawy wymiaru stanowiącej 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Jeśli płaca minimalna wzrośnie do poziomu 1680 zł w 2014 roku, to w przyszłym roku nowe firmy zapłacą ZUS od podstawy równej 504 zł. W takim przypadku od 1 stycznia 2014 roku poszczególne składki ZUS wyniosłyby:

  • 98,38 zł - emerytalne,
  • 40,32 zł - rentowe,
  • 12,35 zł - chorobowe,
  • 9,73 zł - wypadkowe.

W sumie składki za styczeń 2014 roku dla przedsiębiorców opłacających ZUS na preferencyjnych zasadach wzrosną o prawie 8 zł/mc.

Rodzaj składki Stopa procentowa Podstawa wymiaru Wzrost składki o:
480 zł w 2013 504 zł w 2014
emerytalna 19,52 % 93,70 98,38 4,68
rentowa 8,00 % 38,40 40,32 1,92
chorobowa 2,45 % 11,76 12,35 0,59
wypadkowa 1,93 % 9,26 9,73 0,47
suma składek  153,12 zł160,78 zł7,66 zł

Wyższe koszty zatrudnienia pracowników

Wzrost minimalnego wynagrodzenia to zła wiadomość dla pracodawców. Oznacza ona bowiem kolejny wzrost kosztów zatrudnienia. Od nowego roku koszt zatrudnienia pracownika zarabiającego minimalne wynagrodzenie wzrośnie o 1159,08 zł w ciągu roku. Wzrost kosztów zatrudnienia przedstawia poniższa tabela:
 

Rodzaj składek Obecnie obowiązująca wysokość składek  (minimalna pensja – 1600 zł) Wysokość składek obowiązująca od stycznia 2014 roku  (minimalna pensja – 1680 zł)

emerytalna

156.16 zł

163.97 zł

rentowa

104.00 zł

109.20 zł

wypadkowa

30.88 zł

32.42 zł

FP

39.20 zł

41.16 zł

FGŚP

1.60 zł

1.68 zł

SUMA

1931.84 zł

2028.43 zł

Wzrost minimalnego wynagrodzenia do 1680 zł spowoduje zatem, że miesięczny koszt zatrudnienia jednego pracownika wzrośnie o 96,59 zł. W skali roku podwyżka będzie kosztowała pracodawcę 1159,08 zł na jednego pracownika.

Wynagrodzenie minimalne w kwocie 1680 zł brutto zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2014 roku.

Iwona Maczalska
PIT.pl