Pobierz e-pity 2019

Wyższe limity zarobków dla osób na wcześniejszej emeryturze i rencie

Iwona Maczalska 21.11.2013 09:00 (aktualizacja: )

Iwona MaczalskaWraz ze zmianą przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale 2013 roku zmianie ulegną limity dochodów, po przekroczeniu których pobierane świadczenie rentowe lub emerytalne zostanie zmniejszone, a nawet całkowicie wstrzymane. Nowe limity zaczną obowiązywać od 1 grudnia.

Zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 roku (Dz.U. nr 162 poz. 1118) osoby pobierające wcześniejszą emeryturę, rentę rodzinną lub rentę z tytułu niezdolności do pracy mogą ,,dorobić’’ do pobieranego świadczenia. Niestety kwota dodatkowego dochodu jest ograniczona i uzależniona od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Ze względu na wzrost wysokości miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia z 3.612,51 zł w II kwartale 2013 roku do 3.651,72 zł w III kwartale 2013 roku emeryt lub rencista będzie mógł zarobić:

  • nie więcej niż 2.556,20 zł/mc – po przekroczeniu tej kwoty pobierane świadczenie zostanie zmniejszone,
  • nie więcej niż 4.747,30 zł/mc – po przekroczeniu tej kwoty pobierane świadczenie zostanie całkowicie zawieszone.
Zmniejszenie świadczenia Zawieszenie świadczenia Obowiązuje od
2.556,20 zł* 4.747,30 zł* 01.12.2013
2.528,80 zł*4.696,30 zł*01.09.2013

* wskazane kwoty są kwotami brutto

Limity te obowiązują od 1 grudnia bieżącego roku.

Pamiętaj! Powyższe limity dotyczą wyłącznie emerytów pobierających wcześniejszą emeryturę, czyli tzw. ,,świadczenie przedemerytalne’’. Emeryci pobierający emeryturę właściwą mogą dorabiać do świadczenia bez ograniczeń.

Iwona Maczalska
PIT.pl