Wyższe limity podatkowe w 2014 roku

Iwona Maczalska 13.01.2014 10:00 (aktualizacja: )

Wraz z początkiem roku zmianie uległy niektóre limity podatkowe. Wszystko za sprawą średniego kursu euro, który w dniu 1 września 2013 roku był wyższy niż w 1 września 2012 roku.


Rachunkowość pełna czy uproszczona?

Stosując kurs euro z 30 września, obliczamy limit zobowiązujący do prowadzenia pełnej rachunkowości, czyli po przekroczeniu którego należy założyć księgi rachunkowe. Limit obowiązujący w 2014 roku  wzrośnie z 4'936'560 zł (dla roku 2013) do 5'059'560 zł.
 

Limit wg ustawy Limit w zł* Rok obrotowy
1'200’000 euro 4'936'560 zł 2013
1'200’000 euro5'059'560 zł2014

Kurs euro z 1 października 2013 roku zmieni kwoty limitów określające małego podatnika PIT i VAT, kwotę amortyzacji jednorazowej de minimis oraz limity stosowania ryczałtu ewidencjonowanego w 2014 roku.


Mały podatnik PIT i VAT - limity

Mały podatnik - czyli podatnik spełniający warunek co do niewielkiego stosunkowo obrotu rocznego – ma dodatkowe uprawnienia. Może skorzystać z kasowej metody rozliczenia VAT. Polega ona w zasadzie na odprowadzaniu VAT po uzyskaniu zapłaty od kontrahenta oraz na odliczaniu VAT od zakupów po dokonaniu faktycznej za nie zapłaty. Może korzystać z amortyzacji jednorazowej do 50'000 euro rocznie, korzystać z tzw. kredytu podatkowego (PIT) przy rozpoczęciu działalności. 

Mały podatnik VAT

Rok Mały podatnik Mały podatnik pośrednik
20141’200’000 €5’068’000 PLN45’000 €190’000 PLN
2013 1’200’000 € 4’922’000 PLN 45’000 € 185’000 PLN

Mały podatnik PIT
 

Rok Mały podatnik
20141’200’000 €5’068’000 PLN
2013 1’200’000 € 4’922’000 PLN

limity w latach poprzednich

Ryczałt ewidencjonowany - limit opodatkowania

Każdy podatnik ma prawo do opodatkowania swoich dochodów w ramach ryczałtu ewidencjonowanego, bez względu na przewidywaną wysokość obrotu. Jeżeli jednak przed rozpoczęciem działalności nie złoży oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania, będzie zobowiązany do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Zmiana zasad opodatkowania wymaga złożenia stosownego oświadczenia do 20 stycznia, w braku oświadczenia podatnik kontynuuje dotychczasowe zasady. Jeżeli podatnik nie zmieścił się w limicie obrotów, nie będzie miał prawa do kontynuacji zryczałtowanej formy opodatkowania. 

  Limit*
Działalność samodzielna Dla spółki cywilnej
Podmioty rozpoczynające działalność Brak limitu Brak limitu
Podmioty kontynuujące działalność w 2014 roku150’000 euro633’450 zł150’000 euro633’450 zł
Podmioty kontynuujące działalność w 2013 roku 150’000 euro 615'300 zł 150’000 euro 615'300 złAmortyzacja 50 tys. euro rocznie - przeliczenie za złote

Od 1 stycznia 2007 r. obowiązuje nowy sposób amortyzowania - do 50'000 euro rocznie. Nie jest to odrębna metoda amortyzacji, a jedynie limit wartości początkowej, jaką podatnicy mogą wrzucić w koszty w jednym roku, jako odpisy amortyzacyjne.

Przeliczenia na złote kwoty limitu dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wystąpiło zdarzenie, o którym mowa w tym przepisie, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Amortyzacja 50’000 euro
Rok Limit
201450'000 euro211’000 zł
2013 50'000 euro 205’000 zł

Iwona Maczalska
PIT
.pl