Wyprawka szkolna bez podatku PIT

Iwona Maczalska 05.09.2013 09:00 (aktualizacja: )

Iwona Maczalska

Ostatnie dni wakacji i pierwsze dni nowego roku szkolnego to czas związany z koniecznością zakupu nowych podręczników. Rodzice dla których skompletowanie wyprawki szkolnej wiąże się z zbyt dużym wydatkiem finansowym mają prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie ,,wyprawka szkolna’’.

Podręczniki dla dzieci pracowników z ZFŚS

,,Wyprawka szkolna’’ to rządowy program pomocy uczniom znajdującym się w ciężkiej sytuacji życiowej i ekonomicznej, na którego realizację w bieżącym roku rząd przeznaczył 180 mln zł. Ma ona na celu dofinansowanie zakupu podręczników uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2013-2014 naukę w:

  • klasach I-III szkoły podstawowej - dofinansowanie do kwoty 225 zł,
  • klasie V szkoły podstawowej - dofinansowanie do kwoty 325 zł,
  • klasie II zasadniczej szkoły zawodowej - dofinansowanie do kwoty 390 zł,
  • klasie II szkoły ponadgimnazjalnej (liceum ogólnokształcące, liceum) - dofinansowanie do kwoty 445 zł.

Pomocą programu zostaną objęci również uczniowie niepełnosprawni wymagający kształcenia specjalnego w kwocie do 770 zł  w szkole podstawowej oraz do 607 zł w gimnazjum.

Szczegółowe kryteria ubiegania się o dofinansowanie reguluje:

Bez podatku

Wysokie koszty zakupu niezbędnych akcesoriów szkolnych powodują, że wiele rodzin z chęcią korzysta ze zwolnienia podatkowego. Zgodnie z art. 21 ust 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ze zwolnienia podatkowego zwolnione są rodziny pobierające świadczenia pomocy materialnych dla uczniów pochodzących z budżetu państwa, budżetu jednostek terytorialnych a także ze środków szkół i uczelni. Oznacza to, że podatkiem nie są objęte świadczenia pieniężne wypłacane uczniom w celu umożliwienia kontynuowania nauki i rozwoju, a także wyrównywania szans edukacyjnych.

Iwona Maczalska
PIT.pl