Pobierz e-pity 2019

Wynagrodzenia księgowych: gdzie opłaca się pracować?

11.07.2014 09:00 (aktualizacja: )

11.07 Wynagrodzenia księgowych: gdzie opłaca się pracować?

W 2013 roku osoby zatrudnione na stanowisku księgowego zarabiały najwięcej w przedsiębiorstwach zatrudniających ponad 1 000 osób. Co drugi księgowy zarabiał tam co najmniej 3 925 PLN. O 225 PLN mniej otrzymywali księgowi w dużych przedsiębiorstwach, czyli takich, które zatrudniały od 250 do 999 osób. Najmniej zarabiali księgowi w jednostkach, które zatrudniały maksymalnie 9 pracowników. Co czwarty z księgowych zatrudnionych w takim przedsiębiorstwie zarabiał co najwyżej 1 900 PLN. Jednak 25% osób na tym stanowisku otrzymywało więcej niż 3 100 PLN. W średniej wielkości firmach co drugi księgowy otrzymywał pensję od 2 500 PLN do 4 550 PLN. Podobnie w przedsiębiorstwach zatrudniających do 49 pracowników - połowa księgowych zarabiała od 2 500 PLN do 3 990 PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto księgowych w firmach o różnej wielkości w 2013 roku (w PLN)

Wśród uczestników XI Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń zatrudnionych na stanowiskach związanych z księgowością przeważali pracownicy średniej wielkości przedsiębiorstw. Mediana wynagrodzeń młodszych księgowych wyniosła tam 3 008 PLN, księgowych 3 300 PLN, a w przypadku starszych księgowych 4 283 PLN. Wynagrodzenia połowy głównych księgowych znajdowały się w przedziale od 4 680 PLN do 10 000 PLN. Ponad dwa razy więcej zarabiali dyrektorzy finansowi. Pensja co czwartego z nich wynosiła co najmniej 20 000 PLN. Więcej informacji o wynagrodzeniach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Wynagrodzenia całkowite brutto osób zatrudnionych na różnych stanowiskach związanych z księgowością w przedsiębiorstwach średniej wielkości (50-249 osób) w 2013 roku (w PLN)

Na różnice w wysokościach wynagrodzeń księgowych wpływała również pochodzenie kapitału przedsiębiorstwa. W rodzimych firmach księgowi zarabiali o 45% mniej (czyli o 1 300 PLN) niż w firmach zagranicznych. Podobnie starsi księgowi – płace w przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych na tym stanowisku różniły się o 57%. Połowa z nich w przedsiębiorstwach z przewagą obcego kapitału zarabiała co najmniej 5 500 PLN, podczas gdy w polskich firmach 50% tych osób otrzymywało co najwyżej 3 500 PLN. Główni księgowi zatrudnieni w firmach zagranicznych otrzymywali prawie dwukrotnie wyższą pensję od osób na tym stanowisku w polskich przedsiębiorstwach, a więc wyższą o około 96%. Równie duże różnice miały miejsce w przypadku dyrektorów ds. finansowych. Na tym stanowisku płace w firmach zagranicznych były o 54% wyższe od płac w firmach rodzimych.

Mediany wynagrodzeń całkowitych brutto osób zatrudnionych na różnych stanowiskach związanych z księgowością w firmach z przewagą kapitału polskiego i zagranicznego w 2013 roku ( w PLN)

Streszczenie

W 2013 roku najlepiej zarabiali księgowi w przedsiębiorstwach, które zatrudniały powyżej 1 000 osób. W takich firmach mediana płac w księgowości wyniosła 3 925 PLN. Wynagrodzenia księgowych w firmach z kapitałem zagranicznym były nawet o 96 procent wyższe niż w przedsiębiorstwach polskich. Dane o wynagrodzeniach pochodzą z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w 2013 roku i dotyczą stanowisk: młodszy księgowy, księgowy, starszy księgowy, główny księgowy oraz dyrektor ds. finansowych.

Patrycja Tryka, Sedlak & Sedlak

Sprawdź, ile powinieneś zarabiać. Odbierz indywidualny raport.