Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Wykaz OPP uprawnionych do 1 procent podatku w 2016 roku

21.12.2015 09:00 (aktualizacja: )

15 grudnia br. opublikowano wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015. Wykaz OPP można znaleźć na stronach www.pozytek.gov.pl

Obniżamy podatek za 2015 r. - nowe technologie, krew, internet

Źródło: YAY foto

Zgodnie z art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poniżej zamieszczamy wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015.

  1. Wykaz organizacji pozytku publicznego uprawnionych do 1% w 2016 r.xlsx
  2. Wykaz organizacji pozytku publicznego uprawnionych do 1% w 2016 r.ods
  3. Wykaz organizacji pozytku publicznego uprawnionych do 1% w 2016 r.pdf

Zaktualizowany, zgodnie z art. 27a ust 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2015.

W myśl art. 27a ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przypadku wpisania po dniu 30 listopada roku podatkowego do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości organizacji pożytku publicznego albo w przypadku wykreślenia informacji, o której mowa w art. 22 ust. 2, lub organizacji, o której mowa w art. 22 ust. 3, z Krajowego Rejestru Sądowego, organizację tę usuwa się z wykazu

Źródło: www.pozytek.gov.pl