Wyjeżdżasz do hotelu – nie odliczysz VAT

Piotr Szulczewski 29.06.2015 09:00 (aktualizacja: )

Wyjeżdżasz do hotelu – nie odliczysz VAT

Usługa hotelowa, jako jedna z nielicznych nie pozwala na odliczenie podatku VAT nawet, jeśli jej nabycie związane jest z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Warto o tym pamiętać szczególnie w okresie wakacyjnym, gdy częściej niż w pozostałych miesiącach roku usługi takie nabywane są przez przedsiębiorców.

klucz hotelowy

Źródło: YAY foto

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

Czym są usługi noclegowe?

Usługi noclegowe skupiają się w dwóch grupowaniach: PKWiU 55.1 oraz PKWiU 55.2. Wśród obiektów noclegowych, obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania zapewniają zakwaterowanie w cyklu dziennym lub tygodniowym.

Usługi noclegowe obejmują:

  • usługi w zakresie noclegów i usług towarzyszących świadczone przez hotele, motele, pensjonaty, centra odnowy biologicznej i inne obiekty hotelowe,
  • usługi świadczone przez schroniska młodzieżowe oraz chaty lub domki,
  • usługi świadczone przez domy letniskowe, do których goście posiadają prawo wspólnego użytkowania przez określony okres każdego roku,
  • usługi świadczone przez pola namiotowe i pola kempingowe, włączając pola dla pojazdów kempingowych,
  • tymczasowe lub długoterminowe zakwaterowanie w domach studenckich, internatach i bursach szkolnych, hotelach pracowniczych, blokach mieszkalnych,
  • usługi sypialne i restauracyjne w wagonach kolejowych oraz pozostałych środkach transportu.

Nie zalicza się do nich natomiast wynajmu nieruchomości mieszkalnych w celu dłuższego pobytu, zazwyczaj w cyklu miesięcznym lub rocznym, sklasyfikowanego w PKWiU 68.20.1.

Przedsiębiorca wyjeżdża w delegację

Usługa noclegowa elementem świadczenia głównego

Szczególnie atrakcyjnym okazują się oferty szkoleń połączonych z usługą noclegową, organizowanych w miejscowościach turystycznych czy też za granicą. Dopuszczalne w takim przypadku okazuje się odliczenie VAT od usługi kompleksowej. Należy jednak zaznaczyć, że dopuszczalne jest to, w przypadku, gdy świadczenia są ze sobą nierozerwalnie związane. W takim przypadku elementem składowym jest również usługa hotelowa.

Przykład

Podatnik bierze udział w 2 dniowym szkoleniu, na który składa się nocleg oraz usługa gastronomiczna. Fakturowana jest usługa kompleksowa. VAT odliczyć można w całości.

Kalkulacja biznesowa usługi nie jest jednak tak korzystna w przypadku podmiotu świadczącego usługę kompleksową. Organy skarbowe stoją bowiem na stanowisku, że nabycie usługi dla celu świadczenia usługi na rzecz podmiotów trzecich również nie pozwala na odliczenie podatku VAT (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 5 grudnia 2014 r. sygn. akt IPPP2/443-964/14-2/BH).

Piotr Szulczewski
VAT.pl