Wniosek RPO o szybszą zmianę przepisów dot. ZUS dla pracowników oddelegowanych za granicę

25.11.2015 09:00 (aktualizacja: )

Wniosek RPO o szybszą zmianę przepisów dot. ZUS dla pracowników oddelegowanych za granicę

Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje o szybszą zmianę przepisów dotyczących zawyżonych składek ZUS dla pracowników oddelegowanych za granicę. Trybunał Konstytucyjny dał ustawodawcy rok czasu na zmianę regulacji prawnych. Jednak RPO chce, by MRPiPS już teraz rozpoczęło prace legislacyjne, aby szybciej zmienić regulacje niekorzystne dla pracowników.

Wniosek RPO o szybszą zmianę przepisów dot. ZUS dla pracowników oddelegowanych za granicę

Źródło: FORUM

28 października 2015 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok dotyczący zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla pracowników, którzy są zatrudnieni za granicą u polskich pracodawców. Trybunał orzekł o niekonstytucyjności zaskarżonego przepisu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Bezpodstawnie zawyżano podstawę wymiaru składek ZUS pracownikom uzyskującym za granicą przychody niższe niż przeciętne wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

Sędziowie TK odroczyli aż o dwanaście miesięcy termin utraty mocy obowiązującej przepisu zaskarżonego rozporządzenia. Wyrok TK został ogłoszony w Dzienniku Ustaw 5 listopada 2015 roku, więc aż do listopada 2016 roku obowiązują niekorzystne dla pracowników zasady.

W ocenie Rzecznika brak jest jednak uzasadnienia do utrzymywania w systemie prawnym niekonstytucyjnej regulacji ponad okres niezbędny do przygotowania odpowiednich zmian przepisów. Z tego względu Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się z do Elżbiety Rafalskiej, obecnej Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wnioskiem o podjęcie stosownych działań legislacyjnych.

/ks, www.rpo.gov.pl