Własna działalność gospodarcza a staż pracy

25.04.2017 09:00 (aktualizacja: )

Własna działalność gospodarcza a staż pracy

Przed świętami do Sejmu trafił poselski projekt ustawy o wliczaniu okresów prowadzenia działalności gospodarczej do pracowniczego stażu pracy. Dotyczy on wyrównania szans osób prowadzących działalność gospodarczą, będących wspólnikami, członkami zarządu lub prokurentami spółek lub wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia (o ile z tego tytułu podlegają ubezpieczeniu społecznemu) w dostępie do niektórych uprawnień pracowniczych i stanowisk, na które wymagane jest posiadanie określonego stażu pracy.

Własna działalność gospodarcza a staż pracy
Źródło: YAY foto

Obecnie jako staż traktuje się głównie okres pozostawania w stosunku pracy. W efekcie blokuje to drogę do zatrudnienia m.in. na niektórych stanowiskach w administracji publicznej grupie szeroko rozumianych przedsiębiorców czy osób samozatrudnionych. Osoby te dyskryminowane są w odniesieniu do osób pozostających w stosunku pracy w dostępie do szeregu uprawnień pracowniczych, takich jak dłuższy urlop czy okres wypowiedzenia.

Nowe przepisy pozwoliłyby pracownikom lub ubiegającym się o stanowisko, na które wymagany jest określony staż na zaliczenie do stażu pracy lub okresu poprzedniego zatrudnienia wcześniejsze prowadzenie własnej działalności, prowadzenie spółki (jako wspólnik, członek zarządu czy prokurent) czy też pracę na podstawie umowy agencyjnej lub cywilnej.

/ks