Większość twórców w 2018 r. bez kosztów autorskich - lista zawodów uprawnionych

Piotr Szulczewski 07.11.2017 11:00 (aktualizacja: )

Projekt ustawy o PIT uchwalony na ostatnim posiedzeniu Sejmu wymienia szczegółowo, jakie zawody będą uprawnione do 50% kosztów autorskich. Pozostali podatnicy utracą w ogóle prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodów.

Większość twórców w 2018 r. bez kosztów autorskich – lista zawodów uprawnionych.

Większość twórców w 2018 r. bez kosztów autorskich / YAY foto

Zgodnie ze znowelizowaną wersją ustawy o PIT (w kształcie przedstawionym w Senatowi) koszty 50% stosowane będą wyłącznie do działalności twórczej w zakresie:

  • architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
  • badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej;
  • artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii;
  • w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów;
  • publicystycznej.

Dla tych grup zawodowych koszty autorskie wzrosną – będą mogły być bowiem stosowane do wysokości 85.528 zł, a nie jak do tej pory 42764 zł.

Pozostali podatnicy zostaną ograniczeni w kosztach autorskich, a w konsekwencji obliczać będą mogli wyłącznie standardowe 20% koszty z tytułu umów zlecenie czy dzieło lub ryczałtowe 111,25 zł – w przypadku twórców zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę.

Powyższe zmiany w znacznym stopniu skomplikują obecną sytuację twórców z dziedzin pośrednich – szczególnie z branży IT w tym z zakresu copywritingu, coachingu czy analiz.

Projekt zmian czeka na prace senackie oraz podpis Prezydenta.

Piotr Szulczewski, PIT.pl