Pobierz e-pity 2019

Wchodzą w życie przepisy ułatwiające organizację loterii fantowych i gier bingo

22.12.2014 09:00 (aktualizacja: )

Od piątku 19 grudnia 2014 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o grach losowych. Wprowadzane w niej zmiany dotyczą uproszczeń w prowadzeniu niektórych działań regulowanych ustawą przez organizacje pożytku publicznego

Nowelizacja ustawy o grach hazardowych przewiduje znaczne ułatwienia w urządzaniu przez organizacje pożytku publicznego loterii fantowychi i fantowych gier bingo. Dotychczas organizacja takich loterii i gier, w których wartość wygranych przekraczała tzw. kwotę bazową, czyli ok. 3.650 zł, wymagała zgody Izby Celnej, z którą wiązała się skomplikowana procedura i koszty. Nowe przepisy podwyższają wartość wygranej do 15-krotności kwoty bazowej, przy czym roczna łączna wartość nagród w puli loterii fantowej nie będzie mogła przekroczyć w ciągu roku obrotowego 30-krotności kwoty bazowej. Oznacza to, że organizacja pożytku publicznego będzie mogła przeprowadzić loterię fantową czy fantową grę bingo bez zezwolenia, jeżeli wartość puli nagród nie będzie wyższa niż ok. 55 tys. zł. W takim przypadku wystarczające będzie zgłoszenie loterii naczelnikowi właściwego urzędu celnego nie później niż 30 dni przed jej rozpoczęciem. Ponadto, nowelizacja przewiduje, że w przypadku loterii fantowych, promocyjnych i audiotekstowych oraz gier bingo, zorganizowanych niezgodnie z obowiązującymi przepisami, karom pieniężnym będą podlegali wyłącznie ich organizatorzy. Uczestnicy tych gier nie będą karani. Ustawa zawiera też przepisy przejściowe, zgodnie z którymi wnioski o zezwolenie na organizację fantowych loterii lub bingo (z pulą wygranych nieprzekraczającą 15-krotności kwoty bazowej) złożone w Izbie Celnej i nierozpatrzone do dnia wejścia w życie nowelizacji należy traktować jak zgłoszenie.

Sejm uchwalił ustawę 7 listopada 2014 r.

Prezydent podpisał ustawę 27 listopada 2014 r.

Ustawa weszła w życie 19 grudnia 2014 r.

www.sejm.gov.pl