Wakacyjny ZUS studenta – lepiej wykonać zlecenie u kogoś niż założyć własny biznes

Piotr Szulczewski 04.08.2015 09:00 (aktualizacja: )

Wakacyjny ZUS studenta – lepiej wykonać zlecenie u kogoś niż założyć własny biznes

Nie mają łatwo te przedsiębiorcze osoby, które zamiast pracować w wakacje w cudzych firmach – chciałyby samodzielnie rozpocząć działalność gospodarczą. O ile tych pierwszych obowiązuje szereg preferencji w opłacaniu składek – to przedsiębiorczy student musi już zapłacić tyle samo, co każda inna firma na rynku.

Z tytułu umów agencyjnej lub umowy zlecenia nie muszą obowiązkowo płacić składek ZUS uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studenci, do ukończenia 26 lat. Podobnie bez ZUS pozostaje zatrudnienie takich osób na podstawie umowy o dzieło. We wszystkich tych przypadkach składki są dobrowolne. Stanowią o tym zasady wynikające z art. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zasada, zgodnie z którą nie trzeba opłacać składek ubezpieczeniowych obejmuje w tych przypadkach również ubezpieczenie zdrowotne.

student

Źródło: East News

Jeżeli uczeń lub student do 26 roku życia zdecyduje się, by zamiast pracy u kogoś założyć własną działalność gospodarczą, preferencji w opłacaniu składek już nie uzyska. Obejmą go te same zasady, co pozostałych przedsiębiorców. W konsekwencji będzie mógł przez pierwsze 24 miesiące płacić ZUS od tzw. minimalnej podstawy (podstawą tą będzie 30% najniższego wynagrodzenia za pracę), a po upływie tego czasu albo firmę zamknąć, albo płacić standardowy pełny ZUS (czyli składki od pełnej podstawy).

Dodatkowo pamiętać trzeba, że składki na ubezpieczenie zdrowotne są niepodzielne i miesięczne. Oznacza to, że decyzja o otwarciu firmy w połowie miesiąca spowoduje proporcjonalne obniżenie wyłącznie składek na ubezpieczenie społeczne za ten okres. Składki zdrowotne opłacane są w stałej kwocie, niepodzielnej za cały ten okres.

Podejmując aktywność zawodową w wakacje uczeń lub student do ukończenia 26 roku życia musi zatem sprawdzić, czy korzystniejsze jest założenie firmy, czy też zawarcie z innym przedsiębiorcą umowy zlecenie czy dzieło i brak składek na ZUS i zdrowotnych.

Metodą na pewną optymalizację składek po zakończeniu aktywności sezonowej, jest zawieszenie firmy na okres roku akademickiego i wznowienie działalności z początkiem kolejnego sezonu. Choć nie spowoduje to eliminowania składek ZUS i zdrowotnych, to obniży ich wartość tylko do okresu, w którym faktycznie firma posiada obroty i funkcjonuje.

Piotr Szulczewski, VAT.pl