Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

W Sejmie o ochronie pracowników i nowych ulgach podatkowych dla firm

05.07.2017 09:00 (aktualizacja: )

W Sejmie o ochronie pracowników i nowych ulgach podatkowych dla firm

Ochrona roszczeń pracowniczych, pomoc dla młodych ludzi przy nabyciu pierwszego mieszkania - to najważniejsze punkty w porządku obrad zaplanowanego na środę i piątek 45. posiedzenia Sejmu. Ponadto Izba będzie kontynuowała prace nad odpisami podatkowymi, ustawami związanymi z systemami wsparcia rodzin z programu „Rodzina 500 plus”, a także projektem o tzw. leczniczej marihuanie. Posłowie rozpatrzą też wniosek o wotum nieufności wobec Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka. Obrady potrwają dwa dni i zakończą się w piątek.

W Sejmie o ochronie pracowników i nowych ulgach podatkowych dla firm
Źródło: YAY foto

Sejm będzie kontynuował prace na rządowym projektem nowelizacji ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych (pierwotny druk nr 1605). Projekt zakłada przyspieszenie udzielania pomocy finansowej pracownikom, którzy w przypadku faktycznego zaprzestania działalności przez pracodawcę zostali pozbawieni pracy i świadczeń związanych z zatrudnieniem. W projekcie rozszerzono katalog świadczeń przysługujących pracownikom, związanych z wystąpieniem niewypłacalności pracodawcy, oraz wydłużono okresy referencyjne, uprawniające do uzyskania świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Projektowane rozwiązania umożliwią wypłatę należnego pracownikowi ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy nie tylko za rok, w którym ustał stosunek pracy, ale również za rok poprzedzający. Wypłata świadczenia związanego z ekwiwalentem za urlop wypoczynkowy, według nowej propozycji będzie możliwa również w sytuacji, gdy ustanie stosunku pracy nastąpiło w okresie nie dłuższym niż cztery miesiące po dacie niewypłacalności.

Posłowie zajmą się w II czytaniu rządowym projektem nowelizacji ustawy (pierwotny druk nr 1637), która umożliwi pełne wykorzystanie w latach 2017 i 2018 limitu dostępnych środków przewidzianych ustawą o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Dotychczas funkcjonujące zasady przewidywały zamykanie procedury przyjmowania wniosków o udział w programie po osiągnięciu limitu 95 proc. środków przewidzianych na wypłaty. Rząd proponuje, by przyjmowanie wniosków było wstrzymywane dopiero w momencie, gdy kwota wynikająca z wniosków osiągnie 100 proc. rezerwy przeznaczonej na dany rok.

W porządku obrad jest zaplanowane jest II czytanie rządowego projektu ustawy określającego zasady wykonywania zadań związanych z promocją polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIiH). Celem wprowadzenia regulacji jest skupienie zadań proeksportowych i proinwestycyjnych w jednej instytucji, działającej na zasadzie one-stop shop. Agencja będzie funkcjonować w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, co zapewni koordynację działań z pozostałymi instytucjami rozwojowymi podległymi Ministrowi Rozwoju i Finansów.

Podczas tego posiedzenia Sejmu posłowie będą kontynuowali prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym (pierwotny druk nr 1602), która wprowadza odpisy podatkowe dla firm kupujących nowe maszyny i urządzenia. Również w II czytaniu Izba zajmie się nowelizacją ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (pierwotny druk nr 1625). Zmiany w programie "Rodzina 500 plus" mają doprowadzić do sytuacji, w której świadczenia trafią do osób faktycznie uprawnionych. Podstawowe zasady programu (nieopodatkowanie świadczenia i kryterium dochodowe) pozostają bez zmian.

Posłowie wysłuchają sprawozdania Komisji o uchwale Senatu w sprawie poselskiego projektu o tzw. leczniczej marihuanie (pierwotny druk nr 812 i 812-A). Projekt reguluje zastosowanie marihuany w celach medycznych. Proponowane zmiany umożliwiają lekarzowi legalne i kontrolowane zastosowanie przetworów z konopi u pacjentów, u których brak jest odpowiedzi na konwencjonalną farmakologię lub gdy jest ona zbyt obciążająca.

Pełny harmonogram obrad 45. posiedzenia Sejmu jest dostępny pod adresem:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agenda.xsp

Źródło: sejm.gov.pl