Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

W miejsce białej listy VAT (ewidencji podatników VAT) - MPP

Piotr Szulczewski

Konsekwencje braku rachunku kontrahenta na białej liście podatników VAT skłaniają podatników do weryfikacji statusu drugiej strony transakcji znacznie częściej niż to jest obowiązkowe. Prostszym rozwiązaniem okaże się płatność na jego rzecz w mechanizmie podzielonej płatności. Zabezpieczy on nabywcę przed wykreśleniem zapłaty z kosztów podatkowych. Wszystko wskazuje na to, że od kwietnia ta metoda stanie się alternatywą dla zawiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o płatności na rachunek spoza białej listy.

Obecnie weryfikacja i płatność na rachunek znajdujący się na białej liście podatników są obowiązkowe w przypadku transakcji przekraczających 15.000 zł. W przypadku, gdyby płatność nastąpiła z pominięciem tego rachunku, ponoszony koszt może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów pod warunkiem zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o takiej transakcji w terminie 3 dni licząc od daty dokonania zapłaty.

Projektowana zmiana zakłada wyeliminowanie kłopotliwej weryfikacji dla wszystkich transakcji, w przypadku których zapłata podatku VAT od transakcji nastąpi na rachunek VAT nabywcy a nie jak ma to miejsce obecnie - na standardowy rachunek kontrahenta. Uproszczenie poprzez split payment, który jeszcze do niedawna wydawał się największą udręką przedsiębiorców, obejmować będzie transakcje, dla których mechanizm stosowany jest obowiązkowo, jak i dobrowolnie.

Zgodnie zatem z treścią projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw – druk sejmowy nr 207, jeśli tylko przedsiębiorca zdecyduje się na wykonanie płatności metodą split payment (na rachunek VAT sprzedawcy towaru lub usługi), nie będzie zobowiązany weryfikować rachunku bankowego kontrahenta poprzez białą listę podatników.

Przepisy mimo wejścia w życie od 1 kwietnia 2020 r. mają dotyczyć transakcji wykonywanych również w I kwartale. Zatem podzielona płatność już dziś staje się metodą na bezpieczeństwo podatkowe przy transakcjach przekraczających 15.000 zł.

Nabywca stosując mechanizm podzielonej płatności uniknie zarówno konsekwencji w VAT w postaci solidarnej odpowiedzialności za podatek VAT niezapłacony przez sprzedawcę, jak również konsekwencji w podatku dochodowym w postaci usunięcia wydatku z kosztów uzyskania przychodów.

Płatność podzielonaZmiany w VAT