W którym kierunku zmierza rozwój transparentności podatkowej w Polsce?

Redakcja PIT.pl

Ministerstwo Finansów rozpoczyna szeroką dyskusje na temat przyszłości obowiązków w zakresie strategii podatkowej.

Analiza wyników prekonsultacji pozwoli wytyczyć kierunek dalszych działań dotyczących posiadania i publikowania strategii podatkowej. Pierwsze spotkanie odbędzie się w formie hybrydowej 19 czerwca br.

W polskim prawodawstwie nie było dotychczas przepisów regulujących obowiązek posiadania i publikowania strategii podatkowej. Regulowane było tylko publikowanie informacji z realizacji strategii podatkowej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku formułowanym m.in. w postulatach kierowanych do Ministerstwa Finansów, resort finansów inicjuje dyskusję na temat przyszłości obowiązków w zakresie strategii podatkowej.

Cel prekonsultacji

Celem prekonsultacji jest merytoryczna dyskusja wokół zasad:

  • sporządzania i stosowania strategii podatkowej,
  • informowania społeczeństwa i organów skarbowych o stosowanej strategii podatkowej,
  • weryfikacji rzetelności informacji przekazywanych na temat stosowanej strategii podatkowej.

Analiza wyników konsultacji pozwoli wytyczyć kierunek dalszych działań. Będą one cennym źródłem informacji.

Termin i forma zgłaszania do udziału w prekonsultacjach

Prekonsultacje są otwarte dla wszystkich. MF prosi o zgłaszanie się do udziału w prekonsultacjach do 2 czerwca 2023 r.

Zgłoszenia do udziału w prekonsultacjach należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: [email protected]

Pierwsze spotkanie w ramach prekonsultacji odbędzie się w formie hybrydowej 19.06.2023r. o godz. 11.00.

W zgłoszeniu należy wskazać czy będziecie Państwo uczestniczyć w spotkaniu stacjonarnie czy on-line oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Klauzula Informacyjna Ministra Finansów dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Źródło: MF

Kontrola