W 2016 r. Ministerstwo Finansów nie przygotowało e-deklaracji PIT-16A dla rozliczających kartę podatkową

Piotr Szulczewski 27.01.2016 09:00 (aktualizacja: )

Mimo że 1 lutego 2016 r. mija termin rozliczenia karty podatkowej na druku PIT-16A, nadal na stronie Ministerstwa Finansów nie można pobrać aktualnej wersji elektronicznej deklaracji w wersji za 2015 r. (wersji nr 9). Podatnicy zostali pozbawieni możliwości rozliczenia się na PIT-16A, chyba że wybiorą wersję papierową albo aplikacje udostępniane przez prywatne firmy. Te ostatnie nie miały bowiem problemów z opracowaniem druku na czas.

PIT-16A stanowi druk, który złożyć należy do końca stycznia roku następującego po rozliczanym roku kalendarzowym. Na druku podatnik deklaruje wysokość zapłaconej oraz odliczonej od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne. Mimo tego, że podatek dla osób rozliczających kartę podatkową wyliczany jest i ustalany przez organ podatkowy z początkiem roku w drodze decyzji, to PIT-16A traktować należy tak samo jak deklaracja podatkowa taka sama jak np. PIT-37, PIT-36. W efekcie jej nieterminowe złożenie rodzi dokładnie takie same konsekwencje, jak u naruszenie terminów do złożenia deklaracji przez pozostałych podatników.

źródło:YAY foto

Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny, która uzależniona jest od decyzji organu skarbowego (górna granica to tzw. 720 stawek dziennych) a w szczególnych wypadkach nawet karze pozbawienia wolności albo obu tym karom łącznie.

Jeżeli podatnik odliczał od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne i obniżał wartość podatku wyznaczonego do zapłaty, a następnie z końcem roku nie złożyłby zeznania - deklaracji - to można uznać, że nie zadeklarował wysokości podatku, który powinien był zapłacić. W efekcie może on podlegać odpowiedzialności karnej skarbowej.

Ministerstwo Finansów nie publikując obowiązującej wersji deklaracji podatkowych PIT-16A w wersji elektronicznej pozbawia podatników jednej z dopuszczalnych metod wysyłki deklaracji ograniczając tym samym możliwości, jakimi posługiwać się może podatnik w rozliczeniach za 2015 r. Jak wynika z komunikatów dostępnych na stronie Ministerstwa Finansów, tegoroczne problemy nie obejmują wyłącznie podatników rozliczających kartę podatkową. Tym niemniej jednak wyłącznie ich deklaracje nie zostały w ogóle wymienione w harmonogramie udostępnianych z opóźnieniem e-deklaracji.

Na rozliczenie się z podatku opłacanego w formie karty podatkowej od dnia publikacji niniejszego tekstu zostało jedynie 5 dni.

Piotr Szulczewski, PIT.pl