Pobierz e-pity 2019

VAT za telefony komórkowe i złoto zapłaci kupujący - zmiany VAT 2015

Piotr Szulczewski 01.07.2014 09:00 (aktualizacja: )

01.07 VAT za telefony komórkowe i złoto zapłaci kupujący - zmiany VAT 2015

Rozszerzenie zakresu naliczenia VAT po stronie kupującego przewiduje najnowsza nowelizacja ustawy o podatku VAT. Tym razem ukształtowany niedawnymi nowelizacjami katalog czynności rozliczanych u nabywcy poszerzany jest m.in. o telefony komórkowe, w tym smartfony i złoto.

Zgodnie z zapowiadaną nowelizacją ustawy o VAT odwrotne obciążenie podatkiem dotyczyć ma dodatkowo następujących grup towarowych:

  • Złoto w postaci surowca lub półproduktu (o próbie 325 tysięcznych lub większej) oraz dostaw złota inwestycyjnego w sytuacji, gdy podatnik skorzystał z opcji opodatkowania,
  • Niektóre towary ze stali, których właściwość (zastosowanie) jest takie samo jaki towarów na chwile obecną objętych odwrotnym obciążeniem, tj. blachy zaklasyfikowane do kategorii PKWiU 24.33.20.0 „arkusze żeberkowane ze stali niestopowej”,
  • Telefony komórkowe, w tym smartfony.

Jednocześnie założenia projektu zmian w podatku VAT wskazują, że mechanizm odwróconego obciążenia ma mieć zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy wartość dostarczanych towarów, bez kwoty podatku na rzecz jednego odbiorcy, przekracza dziennie 20.000 zł. Dodatkowo wprowadzony ma zostać system informacji podsumowujących dla krajowych transakcji objętych odwrotnym obciążeniem. Zgodnie z propozycją, deklaracje będą składane za okresy rozliczeniowe, w których powstał obowiązek podatkowy w terminach przewidzianych dla złożenia przez podatnika standardowych deklaracji VAT.

W praktyce wydaje się skomplikowanym ustalenie zasad reverse charge wyłącznie w przypadku kwot powyżej 20.000 zł. Dotyczy to przede wszystkim zamówień realizowanych partiami, w których podatnicy będą zobowiązani do dodatkowego monitorowania ilości transakcji oraz ustalania wartości świadczenia w cenie brutto lub netto do momentu oraz po tym, jak wartość 20.000 zł zostanie przekroczona.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl

Inne zmiany w podatku VAT w 2015 roku:

  1. Predefiniowane odliczenie, czyli liczenie proporcji w podatku VAT według nowych zasad,
  2. Ulga na złe długi, solidarna odpowiedzialność, kaucja gwarancyjna - zmiany,
  3. Nowe kary dla składających sprawozdania finansowe,
  4. Certyfikaty rezydencji będą akceptowane przez 12 miesięcy.