VAT od materiałów budowlanych - osoby fizyczne rozliczą również faktury z 2014 r.

Piotr Szulczewski 17.04.2014 10:00 (aktualizacja: )

Piotr SzulczewskiOd 2014 r. osoby, które ukończyły już 36 rok życia nie rozliczają co do zasady zwrotu VAT na materiały budowlane. Istnieje jednak wyjątek, gdy faktury z 2014 r. dadzą jeszcze i takim osobom szansę na rozliczenie się na VZM-1 i zwrot VAT.

Chodzi o przypadek, gdy wydatek poniesiony został w 2013 r., ale nie został on udokumentowany fakturą VAT z 2013 r., lecz z roku 2014. Podatnik ma prawo domagać się jej wystawienia do 3 miesięcy wstecz.

Przepisy przejściowe, wprowadzające zwrot VAT na podstawie nowych zasad, nie wskazują bowiem, by prawo złożenia wniosku o zwrot VAT obejmowało jedynie wydatki udokumentowane fakturami VAT wystawionymi do końca 2013 r. Zgodnie z zapisem, osoba fizyczna, która przed dniem 1 stycznia 2014 r. poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468, z późn. zm.), ma prawo ubiegać się po dniu 31 grudnia 2013 r. o zwrot części tych wydatków na dotychczasowych zasadach.

O prawie do ubiegania się o zwrot VAT decyduje zatem termin, w którym osoba fizyczna poniosła wydatek (musiała tego dokonać przed 2013 r.), a nie:

  • Data wystawienia faktury VAT z tytułu dostawy,
  • Data odbioru materiałów służących do działalności budowlanej.

Faktury, które wystawione zostały po 31 grudnia 2013 r. dają zatem w przypadku niektórych podatników prawo ubiegania się o zwrot VAT według dotychczasowych zasad.

   SMS Opis deklaracji

Pakiet formularzy: VZM-1 + VZM-1/A + VZM-1/B + VZM-1/C.

Formularz zwrotu podatku VAT za materiały budowlane wraz z załącznikami

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
VZM-1 (5) Wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych w okresie od 1.05.2004 r.
VZM-1/A (4) Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków, odliczonych w ramach ulg mieszkaniowych
VZM-1/B (4) Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków, nieodliczanych w ramach ulg mieszkaniowych 
VZM-1/C (2) Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków nieodliczonych w ramach ulg mieszkaniowych, opodatkowanych podatkiem VAT wg stawki 23%

Należy jednak pamiętać, że z ulgi nie skorzystają osoby, które odebrały towary jeszcze w 2013 r., lecz zapłaty za towary dokonały po 31 grudnia 2013 r.

Piotr Szulczewski,
PIT.pl