Pobierz e-pity 2019

VAT 2014: Stała obsługa prawna i biurowa, usługi księgowe, reklamowe

Piotr Szulczewski 23.10.2013 09:00 (aktualizacja: )

VAT 2014 - nowe zasady opodatkowania usług

 1. Zasada ogólna rozliczania VAT
 2. Usługi budowlane i budowlano - montażowe
 3. Najem, dzierżawa, leasing
 4. Czynności biegłych sądowych
 5. Import usług
 6. Komis
 7. Przeliczanie kwot na fakturach po zmianach 2013 i 2014
 8. Prąd, telefon, ciepło, woda

23.10 VAT 2014: Stała obsługa prawna i biurowa, usługi księgowe, reklamowe

Piotr Szulczewski

Zmianie ulegają zasady powstawania obowiązku podatkowego przy usługach obsługi przedsiębiorców. Do usług tego typu należą m.in. stała obsługa prawna biura, obsługa księgowa, pozyskiwania personelu, usługi menadżerskie i podobne.

W przypadku usług stałej obsługi prawnej i biurowej obowiązek podatkowy powstawał dotychczas z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze. Zarówno zatem płatność przed dokonaniem czynności, jak również upływ terminu płatności powodował powstanie obowiązku podatkowego.

Od 2014 r. w przypadku świadczenia stałej obsługi prawnej i biurowej - obowiązek podatkowy powstaje w dacie wystawienia faktury. Obowiązek podatkowy nie powstaje w związku z otrzymaniem całości lub części zapłaty w formie zaliczkowej (zaliczka, zadatek, rata, przedpłata) – nie należy również w tym przypadku wystawiać faktury zaliczkowej.

Fakturę z tytułu wykonania powyższych usług wystawia się:

 • W przypadku wskazania terminu płatności (w dowolnym dokumencie – umowa, faktura itp.) – nie później niż w dniu upływu terminu płatności,
 • Gdy brak jest wskazanego w jakikolwiek sposób terminu płatności - nie później niż 15 dni miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano towar lub wykonano usługę (dotyczy również czynności w systemie sprzedaży ciągłej),
 • Nie wcześniej niż 30 dni przed dniem wydania towaru lub wykonania usługi, możliwe jest jednak wystawienie jej wcześniej, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy.

W przypadku, gdy podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia faktury.

Usługi księgowe, pozyskiwanie personelu i podobne

W przypadku pozostałych usług obsługi przedsiębiorcy obowiązek podatkowy należy rozpoznawać w związku z wykonaniem usługi lub wydaniem towaru. W przypadku:

 • Usług przyjmowanych częściowo, wykonanie następuje w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę,
 • Usług, dla których w związku z ich świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, wykonanie następuje z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi,
 • Usług świadczonych w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla których w związku z ich świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, wykonanie następuje z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

Otrzymanie zaliczki (zadatku, przedpłaty, raty) przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi powoduje powstanie obowiązku podatkowego – w tej części. W sposób szczególny należy rozpoznać obowiązek podatkowy przy usługach dostaw mediów, doprowadzenia i odprowadzenia nieczystości.

Piotr Szluczewski,
VAT.pl